Minskad asylinvandring är ingen framgång

Flyktingkrisen har kommit att handla allt mindre om flyktingarna och alltmer om mottagarna.

22 augusti 2017 15:55

EU:s kommissionär för migration, Dimitris Avramopoulos, skriver på än någonsin förr och där det land som flest flyr ifrån, Syrien, ligger i EU:s närhet är det skamligt att EU-kommissionen betraktar en kraftigt minskad asylinvandring som en enorm framgång. För EU som helhet bör det ses som ett misslyckande att det blivit svårare att söka asyl under den största flyktingkris som världen upplevt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!