Skam att förskolor tvingar småflickor att bära slöja

Å ena sidan genusdagis och förskolepersonal som uppmanar barnen att inte kalla varandra för flickor och pojkar utan för kompisar och döper om dockrummet till ”gröna rummet” för att motverka att barnen i leken delar upp sig i enlighet med traditionella könsroller.

11 juni 2018 05:00

Å andra sidan pedagoger som tvingar på små flickor religiös könssegregerande klädedräkt mot barnens vilja och säger sig vara beredda att filma med mobiltelefon. Allt för att göra fundamentalistiska föräldrar, som vill att barnet håller sig till patriarkala regelverk, nöjda.

Samma Sverige. Helt olika verkligheter.

Samma lagstiftning, styrdokument och läroplan som gång på gång understryker att förskolan särskilt ska främja jämställdhet mellan könen och säkerställa varje barns frihet och integritet. Ändå helt olika rättigheter.

Häromdagen (5/6) publicerade Göteborgs-Posten en kartläggning av 40 förskolor i utsatta områden i storstäderna. Granskningen visade att personalen i sex av tio kommunala förskolor kan tänka sig att aktivt kontrollera barnen och tvinga dem att bära slöja. Detta trots att skollagen säger att barn ska ses som individer och inte som sina föräldrars ägodelar.

Förskollärarna kan också tänka sig att agera religiösa moralpoliser på andra sätt. Bland exemplen finns filmande för att visa att slöjan är på och personal som bestämt säger nej när en liten flicka vill ta av sig slöjan för att leka frisör med sina kompisar. Men också lärare som förvägrar hungriga små barn mat och dryck för att föräldrarna bestämt att de ska fasta, och pedagoger som håller upp handdukar i omklädningsrummet i simhallen för att sexåriga flickor inte får visa sig nakna för jämnåriga av samma kön.

Det är fullständigt absurt, oacceptabelt och orimligt på alla sätt och vis.

Som förklaring till varför man ignorerar lagen och inte respekterar barnens rättigheter anges en rädsla för att pekas ut eller spä på främlingsfientlighet. En del menar att de inte känner stöd från skolledning eller rektor. Andra hänvisar till pragmatik, att de genom att gå med på föräldrarnas krav i alla fall ser till att barnen får gå kvar i förskolan.

Det är värdelösa argument. Det som för stunden kan verka bekvämt och enkelt för den enskilda pedagogen är ett enormt svek mot de barn för vilka förskolan är den enda platsen som är fri från tvång och religiösa regler. Hur kan den som är satt att arbeta för att lära våra barn om jämställdhet acceptera att fyra-, fem- eller sexåringar kläs i religiös klädedräkt mot sin vilja, tvingas ta ansvar för religiösa dogmer eller sexualiseras genom att tvingas bära könsspecifika plagg?

Sanningen är att ingen skolledare, förskollärare eller lärare som viker sig för fundamentalistiska föräldrar och föråldrade kulturella normer har inom barnomsorgen att göra. I Sverige har alla barn samma rättigheter. Och inte bara på papperet.

De föräldrar som vägrar acceptera det bör anmälas, inte daltas med.

Malin Lernfelt är journalist och fristående krönikör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa