Dramaten skjuter på Bergmanfestivalen

2 april 2020 15:41

Dramaten försöker hitta alternativa datum för de internationella gästspel som var planerade under Bergmanfestivalen. På grund av coronaviruset kommer teaterfestivalen inte att bli den mötesplats för internationell scenkonst som man hade planerat.

"Det är förstås väldigt tråkigt att vi nu inte kan genomföra festivalen som planerat. Vi ser dock att möjligheter till samtal och utbyten över nationsgränserna kommer att vara än viktigare den dagen denna kris är över, och vi kommer verka för att upprätthålla den internationella utblicken och samtalen under kommande spelår", säger teaterchefen Mattias Andersson och festivalgeneralen Ulrika Josephson i ett gemensamt uttalande.

Bergmanfestivalen skulle ha ägt rum den 27 augusti–6 september. Nu är planen att erbjuda publiken gästspel under hösten och nästa år, samt att bjuda in några av de konstnärer som skulle ha medverkat under festivalen till offentliga samtal i stället.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT