Expert: Domen kan ses som en varning

Artisten Asap Rocky döms för misshandeln i Stockholm. Tingsrätten anser inte att han agerat i nödvärn.

Men rent praktiskt får domen liten betydelse, menar en expert.

Domen innebär i princip ingenting, utan kan ses som en varning, säger advokaten Ingela E Hessius.

14 augusti 2019 15:10

Hiphopstjärnan Asap Rocky och ytterligare två män i rapparens sällskap döms till villkorlig dom för den uppmärksammade misshandeln i Stockholm den 30 juni. De ska även betala ett skadeståndsbelopp om totalt 12 500 kronor till målsäganden.

Ingela E Hessius, advokat med mångårig erfarenhet av brottmål, säger att utgången var väntad.

Tingsrätten förefaller ha resonerat klokt tycker jag, och det finns inget i domen som förvånar. Skadeståndet ligger också helt i linje enligt praxis vid misshandelsmål. Det vill säga 10 000 kronor för kränkning och 2 500 kronor för sveda och värk.

Få konsekvenser

Att Asap Rocky döms till villkorlig dom i Sverige innebär få praktiska konsekvenser för artisten, menar Hessius.

Domen innebär i princip ingenting rent praktiskt. Den kan ses som en varning – gör inte om det här i Sverige. Domen leder inte till några begränsningar gällande inresor till Sverige. Och eftersom personen i fråga inte har sin hemvist i Sverige kan det inte bli tal om samhällstjänst heller, säger Ingela E Hessius.

Asap Rocky satt frihetsberövad i Sverige i en dryg månad, innan han lämnade landet och flög hem till USA den 2 augusti, i väntan på tingsrättens dom. Tiden på Kronobergshäktet i Stockholm innebar bland annat att artisten tvingades ställa in ett flertal spelningar under sin pågående Europaturné, med ett stor inkomstbortfall som följd.

TT: Var tiden i häkte i proportion med domens utfall?

Jag tycker att häktningen har varit helt i enlighet med de regler vi har. Om en utländsk medborgare stjäl något på NK och grips för det blir personen också häktad på grund av flyktrisk, därför att personen saknar hemvist i riket. Möjligen kan man ha åsikter om restriktionerna i häktet, säger Ingela E Hessius.

Inte heller brottsmålsadvokat Ulrika Borg tycker att domen på något vis är uppseendeväckande.

Jag kan inte se att det här skulle sticka ut på något sätt utifrån den bevisning som finns och utifrån hur man har analyserat den. Det är helt adekvat. Det kan vara så att det ligger på gränsen till fängelse men man har ansett att det finns omständigheter som talar emot det, säger hon, och tillägger:
Sedan kan man tycka att det är väldigt många människor som ger sig på en person och det är med flaskor och skärsår och allt, men man har ju analyserat och kommit fram till att det inte är bevisat att man använt flaskor.

Kort händelseförlopp

Enligt tingsrätten har det funnits försvårande moment vid misshandeln – den har riktats mot en liggande person med slag och sparkar och den har utförts av flera personer. Samtidigt beaktar tingsrätten att det varit fråga om ett kortvarigt förlopp på endast några sekunder. De skador som tingsrätten funnit att målsäganden fått av misshandeln har heller inte varit av alltför allvarligt slag.

Advokat Viktor Banke säger att det korta händelseförloppet varit avgörande vid utgången av fallet.

Det som har varit avgörande för straffvärdet är att det har varit ett kortvarigt förlopp och att man inte har kunnat visa att det använts glasflaskor. Det är relativt lindriga skador som de kan visa att de tre tilltalade har orsakat, och det är ett snabbt förlopp, därför döms de inte heller till något allvarligare än villkorlig dom, säger han.
Fakta: Villkorlig dom

Villkorlig dom är en påföljd i stället för fängelse som innebär att den dömde får en prövotid på två år. Då ska den dömde sköta sig, fast det kontrolleras inte av någon övervakare. Om den dömde begår nya brott under prövotiden brukar tingsrätten upphäva den villkorliga domen och det blir fängelse i stället.

Villkorlig dom kan förenas med dagsböter och samhällstjänst.


Fakta: Kritiken mot Sveriges häktesregler

Den internationella kritiken mot de svenska häktesreglerna handlar framför allt om allt för hög restriktionsanvändning, med isolering som följd, avsaknaden av tidsgränser för häktning, samt att det finns för få alternativ till häktning. Man har också kritiserat att personer under 18 år isoleras och att riktlinjer för barn och unga i häkte är otillräckliga.

Efter ett besök 2015 konstaterade Europarådets särskilda kommitté mot tortyr (CPT) att restriktionsanvändningen i Sverige har fortsatt oförändrad utan några tecken på förbättringar, trots en 24 år lång dialog med Sverige om problemet.

Barnombudsmannen skrev i en rapport från 2013 att det fanns systematiska och långtgående brister i hur frihetsberövade barns grundläggande mänskliga rättigheter efterlevs. Likaså har advokatsamfundet, riksåklagaren och JO riktat kritik mot bland annat långvariga isoleringar, hanteringen av personer under 18 år och långa häktningstider.

Källa: SOU 2016:52, "Färre i häkte och minskad isolering".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Rydberg/TT, Filip Joelsson/TT, Erika Josefsson/TT