Kjulas bältdjur på plats

På fredagen invigdes ett av Sveriges största konstverk och definitivt det enda av arten Dasypodidae. Nu lyser det färgglada bältdjuret upp utmed motorvägen som svischar förbi infarten till Kjula.

6 oktober 2017 20:19

Tillsammans med konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören har eleverna i Kjula skola arbetat fram det färgglada landmärke som nu balanserar på kanten till bergtäkten i Kjula.

‒Vi har seglat på en våg av goda idéer, berömde Signe Johannessen Kjulabarnens engagemang för ortens allra första offentliga konstverk.

Projektet startade 2015 och ganska omedelbart stod det klart att den gamla flyghangaren intill Kjula flygfält var nära förknippad med Kjulabornas berättelse om sin trakt. Formen associerade till andra Kjulafenomen: kullarna, groparna, sandtagen och kalkbrotten. Och dessutom till själva ortsnamnet eftersom Kjula står för köl som i en rundad båtköl.

Första tanken var att bältdjuret skulle lägga sig till rätta intill Kjula skola, men en mer praktisk lösning blev så småningom en plätt på Kjulaåsen i anslutning till E 20:s avfart. Här ruvar nu den färgglada bältan och signalerar "Välkommen till Kjula" på långt håll.

Skolan får dock ett eget bältdjur, för på invigningsdagen överraskade Signe Johannessen och Erik Rören med en present, en bäbisbälta i gips. Den lilla kopian av stordjuret överlämnades till eleverna som nu ska fundera över var den bäst placeras.

Men än är projektet inte helt i hamn. Just nu jobbar konstnärerna med att färdigställa en film, "Historien om Bältdjuret i Kjula", som ska presenteras i december.

‒Den kommer både att berätta om hur flyghangaren kom till och om processen bakom det offentliga konstverket, berättar Signe Johannessen.

Nu tar Eskilstuna kultur- och fritidsförvaltning över skötseln av bältan. Någon regelrätt matning lär inte behövas, däremot finns en skötselplan som innefattar röjning av den växtlighet som tar sig upp runt djuret.

‒I sinom tid kanske färgen behöver bättras på, men vi räknar med att det tar åtskilliga år innan det är dags eftersom den är målad med båtfärg, säger Josefin Bolander, intendent för offentlig konst på Eskilstuna museum.

Invigningstalet hölls av Marielle Lahti, ledamot i Eskilstunas kultur- och fritidsnämnd och därefter välkomnade barnen bältan genom att ta i hand och omringa den i hela dess omfång.

Bältdjur

Bältdjur eller bältor, Dasypodidae på latin, är den enda nu levande familjen inom ordningen pansrade trögdjur. Familjen består av små däggdjur med hårt skal och är kända för att kunna rulla ihop sig. Lever på amerikanska kontinenterna från norra delarna av Argentina till södra USA. Äter växter och små insekter. Stora arter äter dessutom ödlor och möss. Vanligen aktiva på natten. Har ett väl utvecklat luktsinne som kan sniffa upp bytesdjur som vistas 20 centimeter under marken. Närmaste släktingar är myrslokar och sengångare.

Källa Wikipedia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Axelsson