Det är temat när Sörmlands media bjuder in till samtal under Folk och kultur på lördag.

I reportageserien ”Vi håller inte #tyst” presenteras resultatet av en enkätundersökning skickad till alla anställda i Sörmlands kommuner, region och länsstyrelsen. Svaren visar att vår grundlagsstadgade yttrandefrihet och offentlighetsprincip långt ifrån är en självklarhet.

I ett panelsamtal möter Sörmlands Medias politiska redaktörer Alex Voronov och Olof Jonmyren och chefredaktör Eva Burman Tommy Malm, kommundirektör i Eskilstuna, Mats Pettersson, kommundirektör i Nyköpings kommun och Maria E Karlsson, kommunikationsdirektör i Region Sörmland. Moderator är Susanne Nyström.

Artikelbild

| Åke Ericson är på plats och tar emot Eskilstuna-Kurirens kulturpris.

De senaste veckorna har kampanjen "Vi håller inte tyst" synts i Sörmlands medias tidningar. Varningsbilder inspirerade av cigarettpaketens obligatoriska dito upplyser om riskerna som uppstår när medierna hotas. Syftet med kampanjen är att belysa vikten av oberoende journalistik för ett demokratiskt samhälle.

Sörmlands medias program infaller 13-14 och hålls i B-hallen på Stiga sports arena. 

Inleder gör Jang Vojses - ung sörmländsk vokalgrupp på väg upp och under de tre mediehusens lördagstimme kommer dessutom Eskilstuna-Kurirens kulturpris att delas ut till fotografen Åke Eriksson, uppväxt i Strängnäs men verksam över hela världen och uppmärksammad bland annat för sina reportage om Europas romer och de ensamkommande från Afghanistan.

Evenemanget är en del av Folk och kultur-dagen och har fri entré.