Stärk konkurrenskraften med minskad regelbörda

Sverige 13 augusti 2020 05:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk ekonomi och svenskt näringsliv är utsatt för hård press av den pågående Coronapandemin. Om konkurrenskraften bland svenska företag och svensk ekonomi ska kunna bibehållas, stärkas och marknaderna byggas upp igen, behöver det ställas höga krav på ökad effektivitet och kostnadskontroll inom offentlig sektor samtidigt som svenska företag inte bör belastas med högre kostnader till följd av regleringar.  

Näringslivets Regelnämnd NNR, paraplyorganisationen för näringslivet i regelförbättringsfrågor, anser därför att det behövs ett omedelbart stopp för en fortsatt ökning av regelkostnaderna och regelbördan. Det innebär konkret att inga förslag till nya eller förändrade regler bör få fattas beslut om, om det inte är visat att det alternativ som innebär lägst kostnader och enklast tillämpning för företagen givet syftet med regeln har valts. 

Samtidigt är det viktigt att regleringar som främjar företagens behov och eget arbete till omställning, exempelvis inom hållbarhetsområdet, inte motverkas.  

Vi har tagit fram ett antal skarpa och viktiga förslag som om de genomförs kan bidra till lättnader nu under krisen och i återuppbyggnadsfasen för svenska företag. Likaså stärka deras konkurrenskraft.  

1. Tillsyn och kontroll för seriösa och välskötta verksamheter bör skjutas upp under två år. Likaså att tillhörande avgifter utgår. Tillstånd bör förlängas och förnyas automatiskt under denna tid.

2. Stopp för nya rapporteringskrav till olika myndigheter under en tvåårsperiod. Endast sådana förändringar av rapporteringskrav som innebär förenklingar eller är till nytta för berörda företag bör genomföras.

3. Skjut under en tvåårsperiod upp genomförandet av ny lagstiftning som innebär ökade kostnader till liten nytta för företagen. Här bör endast införas det som är nödvändigt till följd av beslutade EU-regler. På EU-nivå menar vi också att regeringen bör arbeta för att genomförandetiderna för beslutad lagstiftning förlängs, samtidigt som Sverige bör avstå överimplementering av EU-lagstiftning som försämrar svenska företags konkurrenskraft.

4. Tillsynsmyndigheter bör under en tvåårsperiod ha en större förståelse för felaktigheter eller åtgärder som eventuellt inte hunnits av företagen med anledning av Coronakrisen, när nya och förändrade regelverk ska genomföras.  

5. Sist men inte minst behöver regeringen förstärka och forcera regelförbättringsarbetet. Detta genom tydliga minskningsmål och en förstärkt samordning.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft.  

 

Ulf Lindberg
Ordförande Näringslivets Regelnämnd NNR

Andrea Femrell
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fotboll

Nionde matchen i rad med poäng för Mariefred

Fotboll

AFC vidare till cupens gruppspel efter Götessons dubbel

Hälsa och sjukvård

Nu testas sörmländska barn för Covid-19

Brott & Straff

Man frihetsberövad – misstänks för mordbrand

Brott & Straff

Så ska de svarta körskolorna stoppas

Visa fler