Gyllenhielmska skolmuseet i Sundby

Vad har ett iskallt polskt fängelse och Sveriges första folkskola gemensamt? Jo, för att tacka Gud för sin frigivelse från Polen grundar riksamiral Carl Carlsson Gyllenhielm den Gyllenhielmska skolan i Sundbyholm år 1629. Numera är skolan både ett museum och en föreningslokal

5 april 2011 08:58

– Det viktiga med skolan var att den var öppen för alla barn. Det var ingen skillnad på om man kom från en rik eller fattig familj, utan alla som ville var välkomna, berättar Sune Åberg.

Han är en av krafterna bakom föreningen Sundbyholmsstråket som tog över skolmuseet efter att kommunen lyft sin hand från verksamheten. I samma veva magasinerades en stor del av den gamla interiören, och Sune berättar att man har samlat in bänkar från bland annat Jäders nedlagda skola för att skapa en skolmiljö inne i det röda före detta skolhuset.

– Fast detta är inte någon originalbyggnad, och den ursprungliga skolan låg inte heller på den här platsen, säger Sune.

Vintern håller på att släppa sitt sista grepp om naturen i Sundby utanför Eskilstuna, och det ryker från skorstenen i grannhuset bredvid Gyllenhielmska skolmuseet. Det går bara att föreställa sig hur uppskattad en vedspis måste ha varit av både elever och lärare under årets kalla månader på den tiden element inte fanns.

Skolan grundades alltså 1629, och stod klar och öppnade året efter. Utöver att ta emot elever från samhällets alla skikt fick den första läraren på Gyllenhielmska skolan också en mindre folkbildande uppgift.

– Man lärde ut matte, svenska och latin och så fick läraren i order av Gyllenhielm själv att vara distributör av sprit. Det är faktiskt en av Sveriges första rusdrycksförordningar.

Förordningen lydde ”En god och Christelig ordning för them, som Ööl och Brännwijn hafwa till att utsälja”, och gällde området runt gården Sundbyholm och Sundby kyrka. Hälften av vinsten skulle läraren, eller skolmästare som det hette, behålla. Den andra hälften lades i fattigbössan.

Spritförsäljningen är sedan länge ett minne blott, och sista gången elever satt och räckte upp handen här inne var 1987 då skolan lades ned.

– Gyllenhielmska skolan blev officiellt skolmuseum 1995 och var det till början av 2003. Då beslutade kulturnämnden att museet inte skulle ha öppet längre.

Det var då Sundbyholmsstråket – vars uppgift är att ta tillvara på intressena i Sundby, Vallby, Hammarby och Mora – bestämde sig för att gå in och ta över ansvaret och driften för museet.

– Mig veterligen finns det inget som liknar museiverksamheten på Gyllenhielmska skolan här i trakterna, konstaterar Sune. Det här är en lokal som är en viktig samlingspunkt i området. Vi har en bridgeförening som träffas här en gång i veckan, och lika ofta håller man kyrkans barntimme här. Man kan tänka sig att sånggrupper skulle kunna träffas här, och andra sorters studiecirklar. Egentligen skulle vilken verksamhet som helst få hålla till härinne, så länge man inte flyttar om möblerna eftersom de slits.

Eftersom skolmuseet inte har några fasta öppettider får man höra av sig till Sune Åberg för att boka en tid för en visning (nummer finns här i faktarutan intill).

– Vi marknadsför inte skolmuseet på något sätt eftersom vi inte har så stora resurser, men visst vore det roligt om vi kunde ha en verksamhet med öppettider.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!