Musikalfåglars lördagskonsert

"Lövsångarens läte varar i tre sekunder, och är ett visslande från en hög ton, fallande mot en låg ton. Den upprepande melodin påminner om bofinkens, men utan dess slutkrusidull. Lätet är mjukt vemodigt.I Sverige finns uppskattningsvis mellan 10 och 20 miljoner lövsångare". Så berättas om fågeln lövsångaren, som gett sin namn till en av Strängnäs körer. Inte är det miljontals medlemmar i denna kör, och visst varar dess sånger mer än tre sekunder!

6 oktober 2008 06:30
Lövsångarna
Magnus Ädel, dirigent, pianist
Gustaf Henriksson, dirigent, pianist
Thomas Rydell, bas
Lars Östlund, slagverk
Paulinska konsertsalen

Lördagens körkonsert lockade till utsåld konsertsal, högst angenämt att konstatera. Konserten var utan tvekan en stor satsning: dussinet verk, hämtade ur olika musicaler och Gershwins opera Porgy ans Bess klingade överlag bra med en entusiastisk kör, som fick utomordentligt stöd av Thomas Rydell, bas och Lars Östlund, slagverk. De båda dirigenterna medverkade också som stringenta pianister, inte illa!

Många damröster
Att kören har tre gånger så många damröster som herröster ger tydligt utslag i totalklangen. En styrka för kören är att kunna plocka fram ett flertal solister i olika nummer.

Läs hela artikeln i måndagens papperstidning.

Dag Lundin
016-156000
kultur@ekuriren.se
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!