Visst behöver regionens politiker åka på kurs

Även politiker behöver fortbildning och kompetensutveckling. Men all utbildning är inte lika viktigt. Politikernas studieresa till Milano borde ha placerats långt ned på listan när behovet av fortbildning rangordnades.

Även politiker behöver fortbildning och kompetensutveckling. Men all utbildning är inte lika viktigt. Politikernas studieresa till Milano borde ha placerats långt ned på listan när behovet av fortbildning rangordnades.

Foto: Henrik Montgomery/TT, Eira Desax, Arkiv, Magnus Grimstedt

Ledare2023-12-19 18:10
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens andra vice ordförande Monica Johansson (S) och Sverigedemokraternas gruppledare i regionstyrelsen Anton Berglund har valt att åka på studieresa till Milano för regionens räkning. 

Resan som är en del av Mälardalsrådets arbete, som Region Sörmland ingår i, syftar till att politikerna ska få en inblick i hur "akademi, näringsliv och offentlig sektor tillsammans arbetar för att möta samhällsutmaningar". 

Mälardalsrådets studieresa håller väldigt hög kvalitet och det är fortfarande viktigt för politiken att utbilda sig. Precis som det är det för vår personal, säger Christoffer Öqvist till tidningen. 

Monica Johansson är inne på samma linje: Klart att det finns de som inte tycker politiker ska utbildas, men jag tycker det är motiverat, svarar hon på tidningens fråga.  

Att även politiker behöver fortbildning och kompetensutveckling är självklart.

Att politikerna väljer att resa till Milano är inte heller nödvändigtvis något att ifrågasätta från ett strikt ekonomiskt perspektiv. Att resa på konferens utomlands kan vara billigare eller lika dyrt som motsvarande alternativ i Sverige – även om det miljömässigt ofta är sämre.  

Med det sagt framstår ändå politikernas beslut att unna sig själva fortbildning som märkligt tondövt.

Regionens – politiskt beslutade – stora sparpaket gör att övriga regionanställda behöver vända på varje krona. Regionens personalchef Kajsa Frisk säger exempelvis att regionen behöver vara restriktiva i allt den gör: ”spara in på utbildningar, konferenser, luncher och hålla oss till anställningsstoppet”. 

Kajsa Frisk har också berättat att regionen backat från beslutet att bjuda samtliga anställda på julbord. Regionen tänkte om efter att medarbetare reagerat. De ifrågasatte om det verkligen var så lämpligt att lägga pengar på julbord i tider när personalstyrkan ska minskas och alla verksamheter måste spara.

Men politikerna som är ansvariga för att regionen ska ha en god ekonomisk hushållning tänker uppenbarligen inte på samma sätt. 

Vi kan inte pausa allt arbete som vi gör. Självklart ska vi vara restriktiva och det har vi varit under detta år. Vi har ett överskott för de politiska kostnaderna, som går tillbaka till regionen, säger Anton Berglund (SD) till tidningen. 

Fortbildning är nödvändigt -- inte minst i sjukvården där kontinuerlig kompetensutvecklingen är avgörande för att man ska kunna garantera en evidensbaserad och patientsäker vård.

Men med det sagt är inte all utbildning lika viktig. Politikernas studieresa med ett flummigt syfte borde ha placerats långt ned på listan när behovet av fortbildning rangordnades.

I topp borde i stället grundläggande kurser i ekonomi, arbetsrätt och ledarskap ha hamnat. Efter det senaste året står det klart att det är kunskaper som det finns ett skriande behov av bland regionstyrelsens politiker. 

Ledarskap behöver för övrigt inte vara så svårt. Redan i bibeln finns det ledning att få: Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra mot dem!

Med andra ord. Dra inte in utbildningarna för personalen, när ni själva unnar er en kurs med oklar nytta i Milano.