Är du gift – är du riktigt, riktigt säker på det?

Synen på vem som får gifta sig med vem har gradvis förändrats i Sverige. Lagarna har blivit strängare och mer restriktiva.

Synen på vem som får gifta sig med vem har gradvis förändrats i Sverige. Lagarna har blivit strängare och mer restriktiva.

Foto: Martina Holmberg / TT

Ledare2023-10-13 16:05
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

För få gifta sig lagligt i Sverige behöver man grovt förenklat vara över 18 år, inte vara gift med någon annan och inte vara nära släkt med den man ska gifta sig med. Ingen ska heller behöva gifta sig mot sin vilja. Bortser man från lagen finns det också en förväntan på att man ska vara kär. 

För de flesta är det här självklart. Men synen på vem som får gifta sig med vem har gradvis förändrats i Sverige. Lagarna har blivit strängare och mer restriktiva. Det gäller särskilt synen på äktenskap som ingåtts utomlands. 

Sedan 2021 gäller en lag med riktigt strikta regler. Den som gift sig utomlands kan inte längre räkna med att äktenskapet är giltigt i Sverige. De här reglerna gäller oavsett när man gifte sig. Det spelar alltså ingen roll om man gifte sig för en vecka sedan eller för 25 år sedan. Om man inte hade fått gifta sig i Sverige vid samma tidpunkt, som man gifte sig utomlands, gäller inte äktenskapet. Det gör det heller inte om ”det är sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång” eller att båda parter inte var närvarande när de gifte sig. 

Det finns ett litet kryphål. Lagen gäller inte retroaktivt för de äktenskap som var registrerade i folkbokföringsregistret när den trädde i kraft i juli 2021. Men det är inte säkert att alla äktenskap var. 

Det här kan komma att ställa till det för par som tror att de är gifta. Vardagen kommer visserligen att rulla på som vanligt, men om någon exempelvis avlider har man inte samma arvsrätt som sambo. För den som gift sig utomlands är det därför bra att kolla upp om man även är gift i Sverige. 

Regeringen vill nu skärpa reglerna ännu mer. Nyligen tillsatte den en utredning som har till uppgift att undersöka ifall det ska bli olagligt för kusiner att gifta sig med varandra.

Det finns två huvudsakliga skäl till att regeringen vill utreda frågan. För det första att det finns en koppling till hedersförtryck. Många familjer som styrs av hedersnormer vill att deras söner och döttrar gifter sig inom släkten, ofta med kusiner. Det finns därför en ökad risk för tvångsäktenskap.

Det andra skälet är rent medicinskt. Om två kusiner får ett barn ihop ökar risken för genetiska skador. Den ökar ytterligare om även nära släktingar i tidigare generationer gift sig med varandra, något som är vanligt i kulturer där kusinäktenskap är vanligt. 

Det finns kunskap inom sjukvården om riskerna, men informationen når inte alla. Så sent som 2021 lovade visserligen Socialstyrelsen att ta fram ett informationsmaterial om de medicinska riskerna. Men det har myndigheten ännu inte gjort och kommer heller inte att göra. 

Ett förbud skulle kunna ersätta en del av det behov av information som finns.

Regeringen konstaterar dock att det kommer att finnas flera svåra etiska och juridiska överväganden för utredaren att ta ställning till. Det är det utan tvekan. Hittills har vi som tillåtit kusiner att gifta sig med varandra. Vad händer med deras äktenskap?

Det hela kompliceras ytterligare av att utredaren även måste ta hänsyn till de regler som redan gäller för dem som gift sig utomlands. Är det exempelvis sannolikt att det förekommit tvång, erkänns inte äktenskapet i Sverige. Den som tror sig vara gift kanske inte är det.