Att chansa hade inte varit förnuftigt

Mer luft mellan besökarna i julottan, men trots de nya restriktionerna och tack vare vaccinerna är julen, i kyrkan och  i hemmen, inte nedfrusen som förra året.

Mer luft mellan besökarna i julottan, men trots de nya restriktionerna och tack vare vaccinerna är julen, i kyrkan och i hemmen, inte nedfrusen som förra året.

Foto: Sofie Olsson

Ledare2021-12-22 20:20
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Pillret är beskt. Inte blir det sötare av att behöva sväljas till julhelgen. Men det kunde blivit värre utan senaste restriktionspillret – särskilt om mer ruskiga antaganden om den snabbt avancerande omikronvarianten skulle stämma.

Så illa behöver det inte bli. Folkhälsomyndighetens olika beräkningar ger vitt skilda utslag, beroende på den stora osäkerheten. Om den nya varianten slår lika – eller mindre – hårt, vad gäller svåra sjukdomsförlopp är ännu osäkert.

Den smittar däremot lättare, och vad det får för konsekvenser beror på hur bra tidigare givna vaccindoser förhindrar att viruset förs vidare. Folkhälsomyndigheten utgår från att tredje dosen, som många äldre och sårbara redan hunnit få, hindrar det mesta av smittspridningen.

Sedan görs tre olika antaganden om effekten för dem som är vaccinerade men inte fått påfyllnadsdos. Skillnaden blir stor, mycket snabbt. En puckel redan i mitten av januari kan, med de mer pessimistiska antagandena, bli tre eller fyra gånger värre, både i antal sjukfall och i sjukhusinläggningar. Liknande kalkyler är bakgrunden till onsdagens varning till europeiska länder från Världshälsoorganisationen WHO. De motiverar de senaste utvidgade restriktionerna i Sverige och flera grannländer.

Än mer understryker riskberäkningarna vikten av att så snabbt som möjligt försöka täppa igen luckorna i vaccinationsskyddet – och att skynda vidare med de tredje sprutorna.

Det är troligt att osäkerheten om omikrons spridningsförmåga och farlighet ganska snart kan ersättas av kunskap, som i bästa fall ger underlag för att åter dämpa restriktioner. Så som denna variant av viruset sprids lär det inom ett par månader visa sig vartåt det pekar med sjukhusvård och dödlighet.

Det hade inte varit förnuftigt att chansa, låta bli restriktioner och ökad försiktighet och sedan hoppas på turen. Att så många i Sverige ändå är vaccinerade bör begränsa effekterna avsevärt. Men det skulle trots detta kunna bli stora återverkningar, med sjukhusvård, sjukskrivningar och frånvaro från arbetet på grund av egen smitta eller vård av smittade barn. Inte bara sjukvården, utan fler viktiga funktioner i näringsliv, transporter och samhällsservice skulle då kunna komma i svårigheter.

Ett mått av tålamod och förståelse är på sin plats. Det frestar på med ännu en omgång av mer hemarbete, mindre resande, mindre festligheter och bakslag i kulturliv och åtskilliga andra aktiviteter.

Men det handlar inte om att julfirandet, i kyrkor och hemma kring granarna, behöver djupfrysas igen, som förra julen, innan vaccinerna fanns. Restriktionerna mot trängsel lämnar utrymme för det mesta av julens gudstjänster, även om besökarna kan bli färre och fördelade på olika tider. Det är inte fråga om samma onödigt hårda och okänsliga tidigare begränsningar som blev kvar onödigt länge.

På liknande sätt är det med många andra aktiviteter. Restauranger och kaféer kan ha sittande gäster. Även buffébord tillåts om det kan ordnas så att gästerna inte trängs i köer till borden. Hade det inte varit för vaccinerna hade det blivit mycket värre.