Avtal med kinesiska företag bör slutas med försiktighet

Ledare 26 juli 2020 19:26
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Storbritannien har dragit lans mot den kinesiska regimen. Den 14 juli meddelade den brittiska regeringen underhuset att landet ska följa USA:s exempel. Det kinesiskt ägda Huawei ska inte vara välkommet vid uppbyggnaden av 5G-nätet i Storbritannien. Regeringen planerar att presentera ett färdigt lagförslag nästa månad.

5G, nästa generations mobila nätverk, ska innebära snabbare uppkoppling och minskad fördröjning för användarna. Tekniken kan kanske också ersätta fiberbredband, och på så vis vara betydelsefull för att minska eventuellt nätbrist på landsbygden. Och Huawei vill att länder ska teckna avtal om uppbyggnaden av det med dem. 

 

Huaweis närvaro i Europa är en allvarlig fråga. Hur det exakt ser ut med ägarskapet till den världsledande telekomjätten är omtvistat. Men klart är att kinesiska regimen har inflytande över bolaget. Kinesiskt ägda företag måste dela med sig av teknologi och kunskap till Kinas underrättelsetjänster. Höga positioner inom statsägda och privatägda företag tilldelas ofta högt uppsatta partimedlemmar. Bolagen kan dessutom sättas under tryck att bli politiska verktyg för förtryckarregimen.

Säkerhetstjänster i bland annat Europa säger samma: Kina bedriver spionage i Europa. Bland annat har svenska Säkerhetspolisen konstaterat att Kina är en av de tiotal länder som genomför någon form av spionage i Sverige. Ofta handlar det om försök till uppköp av inhemska företag och känslig infrastruktur. 

Kinesiska bolags investeringar och inflytande återfinns också i andra länder, bland annat i Kinas grannland Pakistan. Men pengar från Beijing investeras också i delar av Afrika, men också i Portugal, Italien och i flera östeuropeiska länder. Risken finns att dessa pengar kan användas som påtryckningsmedel, inte minst i frågor om mänskliga rättigheter. Huaweis intresse i utbyggnaden av 5G-nätet bör ses genom denna lins.

 

Ett brittiskt nej till Huawei kan bli av betydelse. Svar på huruvida Huawei ska vara involverad i Tysklands 5G-utbyggnad, väntas också i höst. Svaret kommer vara vägledande för flera europeiska länder när samma frågor når dem. Ett rakt nej kan vara svårt för Tyskland, telekombolagets teknik används mycket i landet.

Att säga stopp till Huawei behöver inte nödvändigtvis vara den bästa vägen. Ekonomiskt utbyte med Kina bidrar till mer välstånd och mindre fattigdom både i Kina och Europa. Att helt stänga dörren till avtal och handel med stormakter riskerar leda till att man halkar efter både ekonomiskt och teknologiskt.

 

Därför kan handelsförbindelser med Kina och landets lydföretag vara motiverat. Men det kräver att länder är varsamma och uppmärksamma när avtal sluts med kinesiska företag, och regimen. Det är rimligt med begränsningar i vilka delar dessa kan involveras. 

Länder och företag som erbjuds samarbete eller avtal med Huawei bör ställa sig frågorna: I vilka delar kan kinesiskt intresse tolereras? Vilka tekniska komponenter är det rimligt att Huawei är ansvarigt för? I detta är försiktighet ett bra ledord.

Ämnen du kan följa