Bara Eskilstunas ankdamm tror på stor flygplats i Kjula

Ledare 6 december 2021 19:10
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Skavsta flygplats kan till stor del ersätta en nedläggning av flygplatsen i Bromma. Flygfältet i Kjula, även kallat Eskilstuna flygplats, kan det inte.

Den statliga utredaren ser det. Region Sörmland ser det. Eskilstunas politiska majoritet ser det inte. Eller så är detta inte en fråga om att se eller inte se. Mycket tyder på att idén att bygga ut flygfältet till en kommersiell flygplats lever sitt eget liv, utan kontakt med verkligheten.

 

Det senaste nedslaget i ämnet är ett yttrande från Eskilstuna kommun på utredningen om Brommas nedläggning, vilket Eskilstuna-Kuriren har berättat om. Det talas om ”stora möjligheter att Eskilstuna Flygplats utvecklas för att erbjuda linjetrafik avseende både passagerartrafik (utrikes- och inrikesflyg)”.

Det kommer inte att hända. Brommautredaren bedömer att Skavsta kan fungera som en andra flygplats i Stockholmsområdet. Före pandemin var den Sveriges tredje största utrikesflygplats efter Arlanda och Landvetter, och ungefär lika stor som Bromma sett till antal avgångar och passagerare.

Den har en tacksam placering nära Stockholm. Enligt Trafikverkets planer kommer restiden mellan Stockholms Central och Skavsta flygplats på sikt minska från dagens bussresa på 1 timme och 20 minuter till 40 minuter med tåg till den nya stationen.

Region Sörmland delar den bilden och säger det som borde vara självklart men som uppenbarligen behöver sägas med övertydlighet: ”Alla investeringar är gjorda med god kapacitet i och omkring flygplatsen”.

 

Det finns förstås många osäkerheter med verksamheten vid Skavsta flygplats. De är kopplade till den skakiga flygmarknaden, lågprisflygbolag som med lätthet öppnar och stänger flyglinjer och ständigt jagar kostnader, samt en visserligen kapitalstark men osentimental majoritetsägare i form av Vinci Airports.

Men meningen ovan från Region Sörmland sammanfattar det avgörande: Skavsta flygplats finns.

 

Vad har Kjula att sätta upp mot det? Redan själva frågan ter sig egendomlig för den som tar några steg bort från den politiska ankdamm som omger flygfältet. Absolut ingen utanför makthavarkretsarna i Eskilstuna ser ”Eskilstuna flygplats” som en tung aktör i det här sammanhanget – inte i dag, inte i framtiden.

Futuristiska bilder på tåg- och flygterminaler, nya vägar och järnvägar i Kjula, och resonemang om fördelaktig geografi bär inte långt inför behovet av flermiljardinvesteringar som måste sträcka sig långt in i en mycket oviss framtid. En plats på kartan är inte ”en pärla” som kommunalrådet Jari Puustinen (M) kallar det. Det är bara en plats på kartan. 

 

Men Puustinens nästa resonemang är direkt oseriöst: ”Det lär aldrig byggas spår till Skavsta från den planerade Ostlänken eftersom det skulle bli alldeles för dyrt.”

Varifrån har han fått det? Bibanan till Skavsta från Ostlänken finns i Trafikverkets plan. Det alternativ som diskuteras är en sträckning av den nya huvudbanan med ett stopp i Skavsta. Ett tredje alternativ, att inte ha något sådant stopp alls, finns ingenstans.

 

Ja, flygfältet i Kjula kan ha en funktion vid avvecklingen av Bromma. Som den statliga utredaren konstaterar kan det vara ett alternativ för en del av det icke-kommersiella allmänflyget och skolflyget som i dag använder Bromma. Men mer än så blir det inte.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa