Håll huvudet kallt och förbered dig på nästa kris

En cyberattack mot en leverantör fick Coops kassasystem att haverera sommaren 2021 och butikerna stängdes tillfälligt.

En cyberattack mot en leverantör fick Coops kassasystem att haverera sommaren 2021 och butikerna stängdes tillfälligt.

Foto: Ida Carlwe

Ledare2024-01-15 18:42
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

De bistra beskeden på Folk och Försvars rikskonferens om att det kan bli krig i Sverige och att vi måste vara förberedda på ett sådant scenario, har fått fart på samhällsdebatten den senaste veckan.

Det finns två läger. De som suckar lite och säger att beskeden inte är nya och de som mer yrvaket verkar vara helt tagna på sängen av budskapen.

Efter kalla krigets slut inleddes en tid då krig tedde sig som alltmer osannolikt – både i Sverige och i vårt närområde. 

Försvaret omvandlades från ett värnpliktsbaserat invasionsförsvar till det som kallades ett flexibelt insatsförsvar. Förmågan att kunna delta i internationella fredsfrämjande insatser prioriterades högt.

Sverige var inte ensamma om den här utvecklingen. Runt om i Europa lades mindre resurser på försvarsbudgetarna.

Men det säkerhetspolitiska läget försämrades gradvis. 2014 annekterade Ryssland olagligen Krim. 

Samma år började Sverige, för att använda den förra utrikesministern Ann Lindes (S) ord i utrikesdeklarationen 2022, att bygga upp ett fungerande försvarspolitiskt säkerhetsnätverk. Det följande åren slöts ett 30-tal överenskommelser och omkring 20 samarbetsavtal. Sverige bygger åter upp sin militära förmåga – såväl med enskilda länder som med Nato.

År 2021 hade försvarsberedningen redan slagit fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kunde uteslutas i två rapporter.

Sommaren 2023 presenterade försvarsberedningen en ny rapport ”Allvarstid” där man bland annat drar slutsatsen att ett väpnat angrepp mot Sverige från Ryssland inte kan uteslutas. Beredningen konstaterar också att Ryssland har inriktat sig på en långvarig konflikt med väst.

De besked som ges nu är således inte nya – men de är skarpare och tydligare formulerade.

Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige bedöms just nu som låg

Och det kanske inte i första hand en rysk invasion med marktrupper, som under 1808 års krig, vi behöver oroa oss för. I dag kan ett angrepp lika gärna ske som ett massivt cyberangrepp som slår ut grundläggande samhällsfunktioner. 

De kan slås ut ändå. Allt som krävs är Exempelvis ett långvarigt regnväder följt av översvämningar och ras. 

Det är då som samhället och varje individ sätts på prov. Hur klarar du dig om du inte kan googla dig fram till ”När krisen eller kriget kommer”, om du inte längre kan använda ditt kort i mataffären, om värme och el försvinner, och det inte längre finns rent vatten i kranen? 

Det är nu som vi alla har tid att förbereda samhället för en kris. Då är det bättre att ta i för mycket än för lite.