Den bästa garanten för aborträtten är du

Ledare 13 mars 2023 18:57
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Svenska kvinnor har haft laglig rätt till abort sedan 1975. I dag är det få som ifrågasätter rätten. För en klar majoritet av svenskarna är aborträtten självklar. 

Det är en klok inställning. Både forskning och evidens visar entydigt samma sak. Abortförbud avhåller inte kvinnor från abort. Det enda som händer när ett förbud införs är att de osäkra aborterna blir fler. Kvinnor skadas för livet eller dör. Barn förlorar sin mamma. 

 

I somras stod det klart att samtliga riksdagspartier ville utreda om rätten till abort ska skrivas in i grundlagen. 

Även om aborträtten inte är på något sätt hotad i Sverige hänvisar partierna till den tillbakagång som kvinnors rättigheter fått i flera länder runt om i världen de senaste åren. Vinden kan snabbt vända menar de. Det är sant. 

Nu fullföljer regeringen sitt löfte i Tidöavtalet och går från ord till handling genom att tillsätta en grundlagsutredning som ska utreda hur aborträtten kan stärkas. Ett förslag ska tas fram om hur kvinnans rätt till abort kan ges skydd i regeringsformen. 

Men är verkligen ett grundlagsskydd en lika stark garant för aborträtten som regeringen och övriga riksdagspartier hoppas på? 

Inte nödvändigtvis. I boken Vändpunkt skriver professorn i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet Anna Jonsson Cornell om det hon kallar konstitutionellt självförsvar.

 

Jonsson Cornell framhåller bland annat att den de svenska grundlagarna, jämfört med många andra länder, har en svag ställning. Att ändra en svensk grundlag är relativt enkelt. Det kräver två riksdagsbeslut med enkel majoritet. Besluten ska ha ett val emellan sig. 

Men en grundlag kan även urholkas av vanlig lagstiftning. Lagar som strider mot grundlag ska visserligen inte kunna stiftas. Det är en av Lagrådets uppgifter att påpeka när det sker en sådan krock mellan lagarna. Men de senaste åren har regering och riksdag valt att köra över Lagrådet vid ett flertal tillfällen. Jonsson Cornell pekar bland annat på Cementafallet då en enig riksdag valde att anta regeringens lagförslag, trots att Lagrådets kritik mot det inte lett till några ändringar i propositionen. 

Det finns även en annan säkerhetsventil. Domstolar ska inte tillämpa lagar som strider mot grundlag. Men svenska domstolar har hittills haft en ganska restriktiv hållning till detta verktyg. 

 

Det går därför inte att slå sig till ro och tro att ett grundlagsskydd gör att aborträtten blir fredad. Det starkaste skyddet som aborträtten har är i stället det svenska folket. 

Att det funkar visar inte minst Sverigedemokraternas omsvängning i frågan. SD ville tidigare sänka gränsen för fri abort från dagens 18 veckor till 12. Partiets linje blev ett sänke för SD i valet 2018. Det ledde till att man på partiets landsdagar 2019 valde att ändra sin ståndpunkt och anpassa den till väljarnas. Partiet ställde sig bakom dagens abortlagstiftning. 

Vill vi värna aborträtten måste var och en av oss slå larm och bjuda motstånd när någon vill inskränka rätten. Det är vi som är dess yttersta garant. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa