Den här listan borde Eskilstuna inte toppa

Under åren 2020 och 2021 förde K-fast över mer än 330 miljoner kronor till Eskilstuna kommun. Enligt Boverket utgör det ett rätt trist Sverigerekord: den största otillåtna överföring, som myndigheten har sett.
Under åren 2020 och 2021 förde K-fast över mer än 330 miljoner kronor till Eskilstuna kommun. Enligt Boverket utgör det ett rätt trist Sverigerekord: den största otillåtna överföring, som myndigheten har sett.

Ledare 12 juni 2023 18:56
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Något man inte tänker på så ofta är att kommuner bland sin många åtaganden även äger företag. Kommunala bolag som drivs som aktiebolag. I Eskilstuna finns det till och med en koncern: moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB med dotterbolagen Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter (K-fast), Destination Eskilstuna och Eskilstuna Logistik och Etablering.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om ett ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag. I detta återfinns bland annat krav på avkastning. Det vill säga hur mycket av företagens vinst som ska betalas ut till kommunen. 

I slutet av juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta ägardirektivet för 2023. Där slås det fast att bolagskoncernen ska betala ut 139,3 miljoner kronor i ordinarie utdelning. Dessutom planeras en extra utdelning som bedöms uppgå till 91,9 miljoner kronor. Denna utdelning finansieras av fastighetsförsäljningen 2020.

Totalsumman slutar alltså på 231,2 miljoner kronor under 2023. Är det rimligt?

Tja, det beror naturligtvis vem man jämför med. Tittar man exempelvis på Västerås verkar det vara en stor summa. Utdelning från Västerås stadshus AB prognostiseras till 63,4 miljoner kronor 2023. Det vill säga inte ens hälften av den ordinarie utdelningen i Eskilstuna. 

Spelar det någon roll då? Varje kommun bestämmer väl själv, som ägare, hur mycket utdelning företagen tål så länge det är lagligt. Visserligen, men samtidigt måste man ställa sig vad bolagen skulle kunna använda pengarna till i stället om kravet på utdelning minskade? Skulle det gå att hyvla på avgifterna till Eskilstuna Energi & Miljö, på hyrorna till K-fast eller skulle man kunna använda pengarna till att renovera elnäten eller fastigheter? 

Det har också visat sig att K-fast betalat ut för mycket av sin vinst till kommunen. Det finns en lag som slår fast ett tak. Men av någon anledning har lagen inte följts. Under åren 2020 och 2021 förde K-fast över mer än 330 miljoner kronor till kommunen. Enligt Boverket utgör det ett rätt trist Sverigerekord: den största otillåtna överföring, som myndigheten har sett. Till TT säger Christian Berg, finanschef på Eskilstuna kommun, att pengarna huvudsakligen gått till ”ett antal större projekt som löper under flera år: Jobbcentrum, anläggningslyft, skolmiljöer och digitalisering."

De olagliga överföringarna leder varken till några konsekvenser för kommunen eller K-fast bortsett från nesan att framstå som mer än lovligt klantiga. 

Det finns med andra ord anledning för politiker och tjänstemän i Eskilstuna att få bättre koll på lagar och regler. Men de bör också ställa sig frågan om det är rimligt att begära så hög utdelning varje år från de kommunala bolagen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa