Den som behöver vård måste söka vård

Ledare 2 juni 2020 17:01
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Flera delar av vården står under högt tryck på grund av den rådande pandemin. Men inte överallt står sängarna fulla. Coronaviruset är inte det enda som kan drabba människors hälsa under krisen.

Budskapet att stanna hemma vid minsta symptom har gått fram. Kanske för bra. Många som behöver annan vård än den för coronaviruset verkar avstå från att söka vård av rädsla för smitta eller för att inte belasta vården. Det riskerar att slå tillbaka. 

 

Detta uppmärksammade Lungcancerföreningendebattplats i måndags. Bland annat har antalet patienter som remitterats för utredning av misstänkt lungcancer halverats i Västra Götaland och det vittnas om att patienterna inte uppsöker vården i tid.

Det är viktigt att begynnande cancer upptäcks så tidigt som möjligt, att uppsöka vård i tidigt skede kan därför vara livsavgörande. I jämförelse med andra cancerformer är lungcancerns dödlighet särskilt hög. Eftersom den ofta upptäcks sent, blir den också svårbehandlad.

 

Men Västra Götaland är inte ensam om upplevelsen. I april rapporterade Dagens medicin att data från det nationella kvalitetsregistret för hjärtintensivvård Swedeheart visade att antalet remisser för patienter med misstänkt hjärtinfarkt har minskat med 25 procent sedan 1 mars, jämfört med samma period 2016-2019. I både Östergötland och Uppsala har antalet patienter som sökt vård för hjärtproblem halverats i jämförelse med samma period förra året. 

I det hårt coronadrabbade Stockholm är det samma sak. För Danderyds sjukhus är antalet inlagda med hjärtproblem 40 procent lägre, och antalet patienter på Södersjukhusets akutmottagning har sjunkit drastiskt, rapporterade SVT Stockholm i början av maj. 

 

Att avstå att söka vård kan få ödesdigra konsekvenser. Att ignorera tidiga symptom på cancer eller hjärtproblem kan leda till att liv som kan räddas går förlorade och lidande som kan mildras fortgår längre än det borde. Men det innebär också att fler människor går längre med sjukdomar och hälsoproblem förvärras och som kan kräva avancerade och dyra behandlingar. 

Många regioner ställer in operationer som bedöms vara icke-akuta för att frigöra personal för vård av coronapatienter. Sörmland är den region där andelen planerade operationer sjunkit som mest under coronakrisen, enligt sammaställd data av SVT.

 

Men medvetna omprioriteringar på grund av corona är en sak. Att vård inte utförs där kapacitet finns är något annat. Det är rent resursslöseri och hälsofara.

Statliga myndigheter och regioner måste bli bättre på att kommunicera detta. Det är bra att hålla sig hemma och minimera sin kontakt med andra för att minska smittorisken i samhället. Men det innebär inte att folk ska avstå från att söka vård när det behövs. Det riskerar att bli dyrt räknat i liv, lidande och pengar. 

Ämnen du kan följa