Det får vara måtta på överklagandet

Ledare 28 november 2022 18:45
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Att bostadsbyggande sinkas och ibland hejdas av överklaganden är ganska vanligt. Så är det också med en del miljömässigt angelägna investeringar i sådant som elnät eller järnvägar.

Både den regering som nu tillträtt och den som annars suttit kvar kunde väntas påskynda tillståndsprövningar och begränsa möjligheterna att med överklaganden försena eller hindra angelägna investeringar. Det var i alla fall så det såg ut före valet.

Vad gäller statlig tillståndsprövning av miljöpåverkan finns en punkt I regeringsprogrammet om enklare och snabbare processer. Den kan bli okontroversiell gentemot Socialdemokraterna, men få kritik från organisationer och myndigheter.

 

På ett annat område nämnde dock justitieminister Gunnar Strömmer (M) i förra veckan – vid en träff med journalister – att medborgarnas möjligheter att i domstol utmana kommunala beslut i stället skulle kunna vidgas. Det lät som att det för honom är en prioriterad lagändringsfråga.

Innebörden är oklar, men regering och andra bör se upp. Överklaganden av kommunala beslut om stadsplaner och byggnadslov är ett brukat och ibland missbrukat redskap, för dem som inte vill ha fler grannar – eller vill lägga krokben för konkurrenter. Även energi- och miljöåtgärder som tillståndsprövas i statliga instanser innehåller ofta sådant som kräver bygglov eller planändringar.

Eller handlar det om vidgat område för förvaltningsbesvär, på områden där bara laglighetsprövning i kommunalbesvär nu går an? Då kan domstolsmakt tränga ut rösträtt och självstyre. Eftertanke är på sin plats – och snabbare, inte trögare, avgöranden behövs. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa