Det måste finnas flera vägar till utbildning och jobb

Ledare 16 januari 2023 18:54
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

En god indikation på hur livet kommer att te sig för en ung person är om den har en examen från gymnasieskolan eller inte. Utan examen har man, enligt Arbetsförmedlingen, tillgång till en mycket begränsad arbetsmarknad. Men det är inte bara möjligheten att få ett jobb som påverkas. Utbildningsnivån är även en indikation på hälsa. De största skillnaderna i medellivslängd finns exempelvis mellan dem som har förgymnasial utbildning och dem som har eftergymnasial utbildning.

 

Att alla unga inte bara ska börja utan även avsluta en gymnasieutbildning har därför varit ett uttalat mål från såväl regeringar som kommunstyrelser runt om i landet.

Det är bra att ha som mål. Men vi vet att det inte alltid blir så. 

Därför är det bra att vi har en annan grundmurad utbildningspolitisk tradition i Sverige: att man som individ ska ha flera chanser att skaffa sig en utbildning eller utbilda sig till något annat under livet. 

Både komvux och folkhögskolor spelar en viktig roll för att fler ska få fler chanser. 

 

Inte minst får den kommunala yrkesvuxenutbildningen (yrkesvux) en allt viktigare roll. Kompetensbristen inom många yrken som kräver gymnasial yrkesutbildning ökar och beräknas öka ytterligare under de kommande åren. 

Men även det som i grunden är bra kan bli bättre och yrkesvux har visat sig ha brister. Därför tillsatte S-regeringen i somras en utredning som ska se över villkoren för en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna. Det är en bra ambition. Yrkesutbildningarna som till stor del finansieras av staten, men tillhandahålls och administreras av kommunerna, skiljer sig åt både till innehåll och kvalitet från kommun till kommun. 

 

I Eskilstuna har man dock kommit en bra bit på vägen. För att kunna erbjuda utbildningar som leder till jobb arbetar kommunen med olika branscher för att identifiera bristyrken. Utbildningarna ger också önskat resultat: cirka fyra av fem elever får jobb, rapporterar P4 Sörmland.

I Sörmland finns även ett annat alternativ. Den som inte vill leva på studiemedel och kan tänka sig att bli VVS-montör, installationselektriker, larm- och säkerhetstekniker eller plåtslagare kan i stället få lön under tiden den utbildar sig. Genom att skriva på ett anställningsavtal med ett företag och gå på någon av branschernas skolor i Katrineholm är försörjningen fixad. 

Visst det innebär sannolikt pendling till både utbildning och jobb, men det kan det vara värt för en garanterad anställning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa