Engelska skolan är bra för Fröslunda

Ledare 2 december 2019 20:00
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det var praktiska omständigheter som gjorde att Internationella Engelska Skolan (IES) etablerade sig i Eskilstunastadsdelen Fröslunda 2010. 

Kommunen drogs med höga lokalkostnader för skolan och omorganiserade. Fröslundaskolans högstadium flyttades till Stålforsskolan. Kvar i Fröslunda centrum stod skollokaler som passade IES som expanderade och sökte större yta.

Att en av landets mest populära friskolor flyttade till Fröslunda var ett välkommet tillskott för en socialt belastad stadsdel. Engelska skolan finns nu som ett bra alternativ inpå knuten för elever som har tuffa förutsättningar.

Men det handlar även om en allmän imagehöjning för Fröslunda. Om IES vill ha sin skola där, är stadsdelen sannolikt inte så dålig trots allt. Och imageeffekten går i båda riktningarna. IES signalerar att den inte har som ambition att vara ett reservat för elever som har det lätt, utan är en skola för alla.

I allt detta gäller att ha markkontakt. Engelska skolan åstadkommer inga underverk för Fröslunda. Stadsdelens ligistproblem har inte gått skolan förbi, vilket diskuterades mycket för ett år sedan, då rektorn för Engelska skolan slog larm. Det tuffa Fröslunda är heller inte främst det som människor ser när skolan är öppen, utan definieras av det som händer på kvällar och helger.

Men att skolan inte löser allt betyder inte att den är oviktig. Tvärtom. Förra årets möte om våld, droghandel, gäng och annat i Fröslunda, där kommunens högsta politiker och tjänstemän deltog, skedde på skolans initiativ. Det är den typen av engagerade, starka aktörer i civilsamhället som behövs i utsatta områden.

Därför är det en välkommen nyhet att IES funderar på att utöka sin verksamhet i Fröslunda. Först och främst är det en signal om att skolan fortsatt tror på stadsdelen. Trots de problem som uppmärksammades för ett år sedan är IES i Fröslunda för att stanna. En expansion av skolan ger också förutsättningar för bättre utnyttjande av skollokaler i Eskilstuna, till nytta för skattebetalarna och skolundervisningen.

Uttalandet från rektor Mattias Haag i EK/ST, om att inte bara vara en skola utan att utgöra själva hjärtat i Fröslunda, måste tolkas som att skolan vill spela en ännu större roll för stadsdelen framöver. Det kan handla om nära samarbete med de fritids- och ungdomsverksamheter som kommunen har satsat på de senaste åren.

Det har kommit positiva signaler som visar att utvecklingen i Fröslunda vad gäller trygghet är på väg åt rätt håll. Men förändring tar tid och kräver uthållighet. En skola som bryr sig och är mer än bara en skola kan vara en del av den uthålligheten.

Ämnen du kan följa