Eskilstuna sköter alltmer i gränslandet Kvicksund

Kvicksundsbron delar och förenar
Kvicksundsbron delar och förenar

Ledare 6 juli 2023 18:31
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Avgående chefredaktör Eva Burman skakade om genom att skriva om att ungdomar var rädda för att besöka "främmande" stadsdelar i Eskilstuna. Utan att på något sätt förringa dagens allvarliga läge med skjutningar, gäng och narkotika kom jag ändå att tänka på samtal med äldre Kvicksundsbor. De som hade vuxit upp i samhället berättade att de som barn och unga hade dragit sig för att gå över bron som skiljer Västmanland och Sörmland. 

Uppdelningen mellan Västmanland och Sörmland var tydlig. Barnen gick i olika skolor, det fanns flera mataffärer på respektive sida av bron. Det visar hur lätt oro, rädsla och misstänksamhet uppstår när det är få naturliga mötesplatser. Själv har jag bott I Kvicksund i 20 år och tidigare under flera årtionden skrivit ledare på Vestmanlands läns tidning (VLT) i Västerås. Nu är jag pensionär, men är under en månad vikarie på Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs tidning för politiska redaktören Emma Wange.

Det är intressant att efter att ha följt politiken i Västerås med omnejd lära sig mer om hur det är i denna tidnings spridningsområde. Den tydligaste skillnaden gäller styret. Medan Socialdemokraterna i Västerås gång på gång snuvat Moderaterna på makten är det i Sörmland gott om S+M styren.

I det dagliga livet känns uppdelningen mellan Sörmland och Västmanland inte längre aktuell i Kvicksund. Jag flyttade dit något år efter att den gemensamma grundskolan invigts och det betydde mycket för att samhället skulle växa ihop. Samtidigt är det spännande att bo i lite av ett gränsland, där förskolor drivs av respektive kommun och vi röstar i olika kommuner och regioner.

Sörmlandsdelen har en bra vallokal i Tegelviksskolan, medan vi på Västmanlandssidan har fått byta flera gånger. När västeråsarna i en lokal folkomröstning 2021 med massiv majoritet röstade för att fortsätta skattesubventionera flygplatsen kunde vi dock använda Tegelviksskolan som vallokal.

Det går inte att komma i från att alltmer i Kvicksund sköts av Eskilstuna. Skolan ligger i Sörmland, liksom fotbollsplanen. Alla ungdomslag spelar därför i Sörmlandsserier. Tidigare sköttes vatten och avlopp på Västmanlandssidan av en lokal samfällighet. Efter några stormiga möten beslöts att Mälarenergi skulle ta över.

Det gav mer stabilitet åt oss brukare, men Mälarenergi har slutit avtal med Eskilstuna Miljö- och Energi om driften. Först kom vattnet från Eskilstuna, och för några dagar sedan kom ett mejl att också avloppsvattnet nu skickas till reningsverk i Eskilstuna.

Vore det därför bättre att Nyckelön övergick till Eskilstuna? Nja, det är nog inte så lätt att bortse från en gammal historisk gräns. Kommunalskatten är dessutom 1,6 kronor högre i Eskilstuna.  Lokaltrafikens biljetter gäller också i båda länen om startpunkten är Kvicksund.Västmanland vore nog känsligt för byten, länet har ganska nyligen förlorat Heby till Uppsala län. Till och från dyker det upp förslag om att Arboga skulle till Örebro och Norberg till Dalarna. 

Det ska nog mycket till för en ändrad gräns, fast Eskilstuna sköter alltmer på entreprenad åt oss som bor norr om bron.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa