Fastighetsaffärer är inte en kommunal kärnverksamhet, Flen!

Representanter för Flens kommun och företaget Midsummer var påtagligt nöjda efter de hade tecknat ett hyresavtal. Från vänster: Frida Vidén, näringslivschef i Flens kommun, Jan-Åke Henriksson vd för Framtidsbruket, Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande, Sven Lindström, vice vd Midsummer, Erik Olsson, chef för företagsutveckling, Midsummer, Håkan Bergsten, kommunchef Flen, och Björn Carlsson, kommunstyrelsens vice ordförande (C).

Representanter för Flens kommun och företaget Midsummer var påtagligt nöjda efter de hade tecknat ett hyresavtal. Från vänster: Frida Vidén, näringslivschef i Flens kommun, Jan-Åke Henriksson vd för Framtidsbruket, Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande, Sven Lindström, vice vd Midsummer, Erik Olsson, chef för företagsutveckling, Midsummer, Håkan Bergsten, kommunchef Flen, och Björn Carlsson, kommunstyrelsens vice ordförande (C).

Foto: Flens kommun

Ledare2024-05-02 18:46
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Flens kommun har, i likhet med många andra kommuner, glömt bort vad som är kommunens kärnverksamhet. Denna glömska brukar ha sin upprinnelse i en känsla av frustration, kanske till och med desperation. 

Politiker och tjänstemän vill sin kommun väl. Att den ska utvecklas och att  tillväxten ska få fart. Men när företagen läggs ned, fastigheter står tomma och siffrorna pekar åt fel håll är det lätt att börja misströsta och hamna fel. Att glömma bort att kommunen ska säkra en god skola och omsorg. Att den ska förenkla för företag att etablera sig och bedriva sin verksamhet. Att den ska se över översikts- och detaljplaner. Att den ska jobba för bättre infrastruktur.

Alla vet att det är viktigt. Att detta långsiktigt ger bäst effekt. Men det är samtidigt åtgärder som är vaga i kanterna. Det är många gånger svårt att se den röda tråden mellan insats och resultat.

Det är så mycket enklare att satsa på ett enskilt projekt. Man ser ett problem och en lösning – och det går fort. Sambandet mellan dem är tydligt och lockelsen är uppenbar.

I Flen består denna lockelse bland annat av fastighetsaffärer.

Förra året slog exempelvis kommunen till och köpte fastigheten Örtagården 2 med det övergivna hotell Loftet. Köpeskillingen uppgick 7,5 miljoner kronor. 

Kommunen var inte intresserad att driva verksamheten – den köpte för att sälja. Nu har en markanvisningstävling startat med målet att byggentreprenörer ska ta sig an huset. Till SVT (1/5) säger kommunchef Håkan Bergsten att han ”hoppas att tävlingsbidragen innehåller kreativa idéer på hur huset kan få en framtid med både hotell och restaurang”.

När SVT:s reporter frågar om inte marknaden kunnat lösa Loftets framtid ger Håkan Bergsten ett svävande svar: ”Det har inte funnits något incitament. Det har inte funnits något aktivt arbete. Det här är en strategiskt viktig punkt. I det här fallet var det viktigt att kommunen gick in.”

Förklaringen ger inget svar på varför Flen, som går back ekonomiskt, ska rädda en verksamhet som marknaden ratat. 

Köpet av Örtagården 2 är heller inte en engångshändelse. Listan över fastigheter som kommunen köpt blir allt längre. 

I veckan stod det klart att solcellsföretaget Midsummer tecknat ett avtal att hyra en av dessa fastigheter: Blocket 4 som är en av Volvos gamla lokaler. Påtagligt nöjda representanter för kommunen prisade avtalet. ”Vi har ju sagt att vi ska vara företagsvänliga och här har det gått undan kan jag säga,” sa exempelvis kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Munter (S) till tidningen. 

Men en kommun kan vara företagsvänlig utan att äga fastigheter. För företag är det viktigare att kommunen fungerar som en lots. Att det ska vara enkelt att få kontakt med kommunen. Att ärenden hanteras skyndsamt och att processerna är transparenta. 

Därför behöver frågan ställas. Varför är det viktigare för kommunen att köpa fastigheter än att lägga all kraft på att skapa en likvärdig skola och omsorg? Det behöver den styrande minoriteten i Flen (S+C) och kommunchef Håkan Bergsten svara på.