Fler kvinnor behöver nappa på erbjudandet om HPV-vaccin

Regionen försöker få fler kvinnor i Sörmland att nappa på erbjudandet om gratis HPV-vaccinering.

Regionen försöker få fler kvinnor i Sörmland att nappa på erbjudandet om gratis HPV-vaccinering.

Foto: Heiko Junge/TT

Ledare2024-04-04 18:47
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Minst var tredje person kommer någon gång under sitt liv att få en cancerdiagnos. Det kan vara du som läser den här ledaren, någon i din familj, en vän, en arbetskamrat.

I dag lever 600 000 personer i Sverige som har, eller har haft cancer. Det är en grupp som växer. Insjuknandet i cancer ökar stadigt. En orsak till det är att vi lever allt längre. Precis som många andra folksjukdomar är cancer en sjukdom som blir vanligare med stigande ålder. 

Men cancer drabbar även barn och människor mitt i livet. 

Allt är emellertid inte nattsvart. Allt fler överlever sin cancersjukdom – även om möjligheten till behandling och bot varierar stort mellan de olika cancersjukdomarna.

Cancerforskningen går framåt med stormsteg.

Gener, hormoner och annan miljöpåverkan kan spela stor roll om man drabbas eller inte. Men vi vet att cancer även kan orsakas av andra faktorer. 

Humant papillomvirus eller HPV-viruset är exempelvis den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Men viruset ökar även risken för andra cancerformer som cancer i anus, penis, vulva, vagina och svalg.

Den goda nyheten är att det finns vaccin mot HPV-viruset. Den som vaccinerar sig får ett gott skydd mot dessa cancerformer.

I dag erbjuds alla flickor och pojkar gratis vaccinering mot HPV genom barnvaccinationsprogrammet i femte eller sjätte klass. Om 70 procent av alla barn vaccineras mot HPV-virus kommer HPV-drivna cancerformer på sikt att kunna utrotas.

För att ytterligare förstärka effekten av vaccineringen erbjuds även kvinnor födda 1994–1999 ett nytt gratis HPV-vaccin – oavsett om de är ovaccinerade eller tidigare fått vaccin. Skälet till erbjudandet är dels att det nya vaccinet ger bättre skydd än det som tidigare gavs. Dels att kvinnor i detta åldersspann är särskilt hård drabbade av HPV. 

I Sörmland är dock intresset för vaccineringen svalt, rapporterar SVT Sörmland (3/4). Det är bara drygt 20 procent av de 8 600 kvinnorna som fått erbjudandet som hittills tackat ja. 

Regionen försöker därför just nu få fler kvinnor att nappa på erbjudandet om vaccinering som även inbegriper en cellprovskontroll för att utröna ifall kvinnan redan har en pågående infektion och i så fall vilken.

Vaccinet kan bara förebygga HPV-infektionen. Det har ingen effekt på cellförändringar eller infektioner som redan finns i kroppen när man tar vaccinet. För säkerhets skull behöver därför alla kvinnor – vaccinerade eller inte – fortsätta att gå på de gynekologiska cellprovskontroller de blir kallade till.

Men med bättre vaccin och tidigare vaccinering kan med behovet av kontrollerna med tiden upphöra. 

Alla som kan bör därför vaccinera sig. Inte bara för att minska risken för att själva drabbas av cancer utan för att även minska risken för att sprida viruset till andra.