Frågorna kring Mats Löfving är fler än svaren

Polismyndigheten måste agera kraftfullt när poliser misstänks för brott eller andra oegentligheter.
Polismyndigheten måste agera kraftfullt när poliser misstänks för brott eller andra oegentligheter.

Ledare 24 februari 2023 16:55
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Under onsdagskvällen avled Stockholms regionpolischef Mats Löfving i sitt hem i Norrköping. 

Enligt polisens presstalesperson Dennis Johansson Strömberg finns det många frågetecken kring vad som har inträffat. Polisen kan, i skrivande stund, inte säga att ett brott inte har begåtts. Därför har en förundersökning om mord inletts. Det är enligt polisen ett standardförfarande när den inte kan klarlägga vad som hänt. 

Orsaken till hans död är med andra ord ännu oklar. Det är långt ifrån den enda oklarheten som omger Mats Löfvings eftermäle. 

 

I början av december avslöjande Expressen att polisens nationella säkerhetschef polisanmält Löfving för brott, bland annat grov kvinnofridskränkning. Offret var en högt uppsatt kvinnlig polischef. Därefter fylldes anklagelserna på, bland annat att Löfving skulle ha varit jävig i samband med att han fattat flera beslut rörande den kvinnliga chefens tjänst. 

Det saknades dock väsentlig information om vad som hänt

Att en av landets högsta polischefer misstänks för brott är allvarligt. Ändå är det först, efter medias granskning, som man inom Polisen och Åklagarmyndigheten tog till alla medel för att utreda om det fanns någon grund för de anklagelser som genom åren riktas mot honom. 

I stället för att hantera ett fall i taget klumpades de ihop. En förundersökning inleddes med motiveringen att nya uppgifter framkommit, som satte de tidigare kända omständigheterna i ett nytt ljus. Rikspolischef Anders Thornberg gav en extern utredare i uppdrag att göra en "fullständig genomlysning". Mats Löfving omplacerades. 

Samma dag som Löfving avled presenterade den särskilda utredaren sina slutsatser på en presskonferens. Han fann att Löfving gjort sig skyldig till jäv i fyra fall. Utredaren konstaterade på torrt juristspråk att rikspolischefen borde överväga skiljande från anställning eller skiljande från befattning som chef.

 

Rapporteringen kring Löfvings eventuella tjänstefel och brott har varit omfattande i såväl traditionella som sociala medier.

När karriären får ett abrupt slut och konsekvenserna för privatlivet är fatala fördjupar denna typ av granskning en redan svår situation.

Vi vet inte om det finns något samband mellan rapporteringen och hans död. Men det finns ändå anledning för traditionella media att rannsaka sig själva och ställa frågor om de borde ha rapporterat om anklagelserna på ett annat sätt. Det bör även var och en som skrivit eller kommenterat i sociala medier. 

På samma sätt bör fack och arbetsgivare ställa frågor om hur de ska agera när en polis anklagas för brott. Hur ska de stötta den enskilda människan i en svår situation.

 

Polismyndigheten måste samtidigt bli bättre på att hantera förundersökningar, där den utpekade gärningsmannen är polis. Ingen sten får lämnas ovänd. Det är en fråga om trovärdighet för hela myndigheten. 

En förundersökning kan lika väl kan leda till ett frikännande som en fällande dom. 

Anklagelserna som riktades mot Mats Löfving, en av landets högsta polischefer, var allvarliga. De behövde utredas. I detta fall förblir dock frågorna betydligt fler än svaren. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa