Hård Ivo-kritik kräver uppryckning i regionerna

Bland annat Mälarsjukhuset har fått hård kritik i Ivo:s senaste granskning.

Bland annat Mälarsjukhuset har fått hård kritik i Ivo:s senaste granskning.

Foto: David Gagnert

Ledare2023-01-20 19:09
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Vårdfrågorna engagerar svenskarna. Ändå hamnade dessa frågor i skymundan under valrörelsen. Därför är det relevant att se hur regionerna, som ansvarar för sjukvården, sköter sitt uppdrag.

Om detta har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ett och annat att säga. 

I en färsk rapport riktar Ivo mycket hård kritik mot samtliga 27 sjukhus som myndigheten nyss granskat. Ett av de granskade och kritiserade sjukhusen är Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Men Ivo har även granskat sjukhus i grannlänen Västmanland, Örebro och Stockholm.

Myndigheten konstaterar att antalet vårdplatser på sjukhusen i Sverige minskat kraftigt de senaste 20 åren. En av orsakerna är att färre insjuknat i stroke, hjärtinfarkt och en del annat. Vårdbehoven på sjukhus på grund av flera sjukdomar har även minskat med effektivare läkemedel. Det är samhällsförbättringar som är värda att hålla i.

Samtidigt som det dragits ned på antalet vårdplatser har vårdbehovet för åldersrelaterade sjukdomar ökat med den förändrade demografin. Fler människor som lever längre tar upp många sjukhussängar och deras behov ska också mötas. Men på sjukhusen, däribland Mälarsjukhuset men också i Västerås, Örebro och Stockholm, finns inte tillräckligt med vårdplatser. 

Resultatet är överbeläggningar och oacceptabelt långa väntetider på akuten.

Ivo har observerat en del flera oroväckande saker. Bristen på vårdplatser gör att patienter emellanåt placeras i timmar, till och med dygn, i bland annat korridorer. Patienter tilldelas grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalen uppmärksamhet. När och hur läkemedel ges till patienterna brister också.

– Patienter drabbas av allvarliga vårdskador, och vi ser till och med dödsfall som kan kopplas till det här. Det berättade Sofia Wallström, generaldirektör Ivo i SVT.

Samtliga granskade sjukhus bryter mot olika vårdrelaterade lagar och föreskrifter. Att Ivo underkänner dessa sjukhus förvånar därför inte. Det är problem som regionpolitikerna måste ta på allvar.

En sak lyfts också, och då bland annat i Mälarsjukhuset fall: Brist på fastanställd personal och svårigheterna att rekrytera vårdpersonal försvårar vårdarbetet. Folk vill alltså helt enkelt inte jobba för regionen.

Region Sörmlands planerade stopp av hyrpersonal, i nästan all sjukvårdsverksamhet, är därför anmärkningsvärt ogenomtänkt. Nyligen kunde vi i tidningen läsa hur stoppet påverkar sjukhusens organisation. Avdelningar slås ihop och vårdplatser dras in. Därmed förvärras de problem som Ivo kritiserat regionens sjukhus i Eskilstuna för: På Mälarsjukhuset blir det 18 färre platser, Kullbergska i Katrineholm förlorar fyra, i Nyköping är det hela 26 varav 16 är inom psykvården. Ivo kommer nog ilskna till ytterligare. 

Att fasa ut hyrsyrrorna är nödvändigt – på sikt. Fler fast anställda förbättrar kontinuiteten i vården och minskar regionutgifterna. Men den sorts tvärstopp som nu ska införas riskerar att försämra den arbetsmiljö som i stället borde förbättras. Det finns en klar risk att hyrstoppet i stället leder till ännu färre fast anställda som behöver ta ännu tyngre pass. Om Region Sörmland anstränger sig kan den bli en bättre arbetsgivare. Då kan mycket vinnas.