Hellre slagord än faktakoll hos Busch

Under partiledardebatten i söndags var Ebba Busch (KD) mer intresserad av att drivhusodla missnöje än att ha koll på fakta.
Under partiledardebatten i söndags var Ebba Busch (KD) mer intresserad av att drivhusodla missnöje än att ha koll på fakta.

Ledare 13 oktober 2020 05:00
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I tv-sänd debatt blir det ofta lite för bråttom, och inte alltid rätt med siffror och saker. Men för en partiledare i ett riksdagsparti, som, tillsammans med andra, gör anspråk på regeringsmakt, är det viktigt att fakta blir rätt.

För vissa partiföreträdare är dock poängen för viktig för att få störas av verkligheten. Detta blev väldigt tydligt när Ebba Busch (KD) yttrade sig om Sveriges klimatpolitik i söndagens partiledardebatt i SVT. Hon hade bonus malus-systemet i skottlinjen, och var mindre intresserad av fakta än av att drivhusodla missnöjet:

Lägstapriset för nyproducerade elbilar ligger inte alls på en miljon kronor. Beroende på storlek och modell kostar många elbilar under hälften av detta. Ändå sade hon följande: ”Ska den breda medelklassen och småbarnsfamiljer som bor på landsbygden ha möjlighet att delta i omställningen så kan man inte ha ett så kallat bonus malus-system som bara i praktiken riktar sig till de som har den goda ekonomin att de kan köpa en elbil som kostar en miljon och uppåt”.

Så kan det låta från den som talar mot bättre och mot lättillgängligt vetande. Bonusdelen i bonus malus-systemet gör det dessutom billigare att köpa bilar med noll eller väldigt låga utsläpp av växthusgaser genom statliga premier på upp till 60 000 kronor. En enkel sökning på nätet hade räckt för att hitta de rätta sakuppgifterna, om intresset funnits för detta.

På lite längre sikt kan det visserligen finnas skäl att fundera över hur länge bonusdelen ska finnas kvar. Staten ska vara försiktig med att subventionera teknik då det kan snedvrida marknaden och leda till oanade konsekvenser. Malusdelen, alltså högre fordonskatt för fossildrivna fordon, är däremot rimlig. Den som släpper ut växthusgaser bör betala för det.

Klimatdebatten måste vara mer seriös än den korttänkta missnöjespolitik som pågår hos KD och M. KD-ledaren får medhåll från moderat håll, där det också föreslås att bonus malus-systemet systemet ska skrotas. Men vad som då ska ersätta det meddelas inte.

Moderaterna förslog för ett par veckor sedan ännu en gång sänkt skatt på bensin och diesel med omkring en krona litern, och påstod sig vilja lägga sju budgetmiljarder på detta. I stället för sakargument kommer de med slängar som sänker dem ned mot Trumperiets grad av nyansrikedom. Det heter att regeringen "jäklas med folk" och vill "göra livet surt för vanligt folk".

Verkligheten är inte så bekväm, men i Sverige och en lång rad andra länder är motorfordonens utsläpp en av de allra största källorna till klimatskadliga utsläpp. För att påskynda förnyelse av fordonsflottan utan att behöva pressa fram den med mycket snabba bensinskattehöjningar används andra ekonomiska stimulanser och utsläppsberoende fordonsskatter, M och KD går emot både bensinskattens nivå och det alternativ som kan ge effekt med mindre kraftig höjning av bensinskatten. 

Klimatfrågan har diskuterats länge. Politiker borde ha bättre förslag för att uppnå klimatmålen än de lättvindigheter M och KD presterar.

Ämnen du kan följa