Höj maxtaxan om förskolan måste köpa blöjor

Foto: Eskilstuna-Kuriren

Ledare2019-09-26 15:44
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det kan tyckas vara en skitfråga: Ska föräldrar skicka med blöjor till förskolan? 

I dag gäller olika regler i olika kommuner, vilket snart kan komma att ändras. Enligt en dom i förvaltningsrätten, som även slagits fast av kammarrätten, ska förskolor i kommuner med maxtaxa inom barnomsorgen förse barnen med blöjor. I annat fall anses förskolan ta ut en extra avgift för någonting som är nödvändigt för att barnet ska kunna delta i verksamheten. Det är inte förenligt med regelverket för kommuner som tar emot statsbidrag för att ha maxtaxa, vilket alla gör.

Därför kan domen, om den står sig i Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte meddelat om den kommer att pröva ärendet, påverka alla Sveriges kommuner där föräldrar nu står för blöjorna. Och det är en hel del, bland annat Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. 

Det finns givetvis olika orsaker till varför kommuner har landat i olika beslut. Men de två främsta skälen för att inte köpa in blöjor är att många föräldrar vill att deras barn ska ha en särskild sort och att blöjor kostar pengar. 

Just nu är det framför allt det senare som gör politiker och verksamhetschefer nervösa. För även om det är oklart exakt hur mycket det skulle kosta för Sörmlands kommuner att förse de yngsta förskolebarnen med blöjor, ger uträkningar för andra kommuner en fingervisning.

Enligt P4 Blekinge skulle blöjinköp i Karlskrona med nästan 67 000 invånare kosta två till tre miljoner kronor per år. Lägg in att Eskilstuna har över 100 000 invånare, Katrineholm och Strängnäs cirka 35 000, Flen drygt 16 000 och Vingåker 9 000, så blir det tydligt att det totalt sett handlar om mångmiljonbelopp ifall blöjdomen blir prejudicerande. 

Den kostnaden bör inte läggas på kommunerna, som sannolikt i så fall kommer att dra ner på annat i förskolan, som personal, vilket är det sista de redan rätt hårt pressade verksamheterna behöver. I stället bör kostnaden läggas på maxtaxan, utan att den chockhöjs. Det finns starka skäl att hålla nere förskoleavgiften så att det lönar sig för föräldrar att arbeta, och taket bör bara höjas precis så mycket att ökningen täcker inköp av blöjor.

Andra lösningar blir i praktiken en neddragning.