I Jimmy Janssons Eskilstuna finns ingen lågkonjunktur

Det är inte fel att drömma om en bättre framtid för Eskilstuna, men visionen måste ha viss förankring i verkligheten.

Det är inte fel att drömma om en bättre framtid för Eskilstuna, men visionen måste ha viss förankring i verkligheten.

Foto: Joakim Serrander

Ledare2022-12-21 18:43
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Precis som flera av riksdagspartiernas ledare håller även kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S) ett jultal.

I sitt tal delar han med sig om sin vision för Eskilstuna de kommande åren. Talet hålls huvudsakligen i en optimistisk ton. Det mesta går att lösa om alla hjälps åt. Frasen upprepas gång på gång och bildar en röd tråd genom talet. 

Gott så.

Det finns dock mycket i talet som lämnar lyssnaren rätt förundrad. Det handlar till exempel om att Eskilstuna ska stå starkt i en orolig omvärld. Att kommunen ska visa världen att det går. 

Det är inte helt självklart att alla invånare känner igen sig i den här beskrivingen av Eskilstuna som ett föredöme i hela världen. Men det är ju inte fel att ha höga ambitioner i ett tal.  

Under sitt tal nämner Jimmy Jansson inte en enda gång den höga inflationen, ökande räntor eller den stundande lågkonjunkturen. Det är som om han befinner sig en liten bubbla som enbart består av Eskilstuna. Där det som sker i omvärlden inte kan eller förmår påverka kommunens planer och visioner.

Men det försämrade ekonomiska läget kommer även att drabba Eskilstuna. 

I sin senaste Ekonomirapport skickar exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en tydlig varning till kommunerna: ”Det blir i det närmaste orimligt att få en budget i balans 2024” konstaterar organisationen.  

Näringslivet pressas och arbetslösheten kommer att öka, konstaterar Konjunkturinstitutet som bedömer att lågkonjunkturen varar till 2025.

Men i Jimmy Janssons jultal står företagen på rad för att etablera sig i Eskilstuna. Han utlovar bland annat 4 000 kvalificerade jobb fram till 2026 och konstaterar att det blir en utmaning att rekrytera. 

Pratar man inte om lågkonjunkturen och dess följdverkningar så finns den inte – eller?

Mellan raderna finns det dock en antydan om att det kommer att bli besvärligt även i Eskilstuna.

Jansson konstaterar bland annat att välfärden är kommunens grunduppdrag och att man ska kräva och stötta med begränsade. ”Ändliga resurser ska räcka till oändliga behov.” 

Han pratar också om vikten att arbeta förebyggande med de barn och ungdomar som riskerar att hamna snett. Här har Jansson ett genuint engagemang. Men bara för dem som finns i kommunen. Han vill sätta stopp för att fler med problem flyttar till kommunen. Eskilstuna välkomnar enbart de välutbildade och friska. 

Jimmy Jansson slår fast att staten måste se till att kommunerna har resurser att jobba förebyggande, vilket de inte får just nu. Därmed sviker staten kommunerna och det är ett svek som kommer att kosta, konstaterar han. 

Här finns ett klart dilemma. Regeringen vill slå fast kommunernas skyldighet att arbeta förebyggande i lag. Men än har regeringen inte ett klart besked om denna skyldighet ska kompenseras med ökade statsbidrag. 

Men även staten måste möta stora behov med minskande resurser de kommande åren. Det kommer inte finnas pengar till allt. Kommunerna kommer att få ta stor del av smällen när staten prioriterar. Det måste varje kommunstyrelseordförande inse – även om det naturligtvis står var och en fritt att ha åsikter om vad som ska prioriteras.

Lågkonjunkturen kommer att sätta sina spår. Alla kommer att behöva hjälpas åt för att mildra följdverkningarna. Då duger det inte att ducka för verkligheten och drömma om bättre tider.