I längden kan Eskilstunas ekonomi inte dopas

Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) presenterar budget för Eskilstuna kommun
Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) presenterar budget för Eskilstuna kommun

Ledare 27 oktober 2022 20:08
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I likhet med många andra kommuner kommer det även att bli kärvare tider i Eskilstuna framöver. Det står klart efter att den socialdemokratiska och moderata majoriteten i Eskilstuna har presenterat sin budget och årsplan för 2023. 

 

Sveriges kommuner har haft några ovanligt gynnsamma ekonomiska år. Skatteintäkterna har varit goda och statsbidragen höga – inte minst på grund av de extra statsbidrag som infördes i samband med pandemin. Många kommuner har därför haft betydande ekonomiska överskott och de har kunnat spara i ladorna för sämre tider. 

Nu är de sämre tiderna här. 

Den stundande lågkonjunkturen, hög inflation och stora investeringsbehov bidrar till att kommunernas utgifter ökar. Det finns också en osäkerhet om hur den nya regeringen kommer att agera. Kommer de generella statsbidragen att bli högre eller kommer regeringen i stället att koncentrera sig på att öka det statliga styret över kommuner och regioner?

Att få ihop budgeten har plötsligen blivit svårt. Kommunerna hoppas att det handlar om en tillfällig svacka, men de måste samtidigt ställa in sig på att det kan handla om år när de måste dra in svångremmen ordentligt. 

 

I början av oktober presenterade majoriteten i Eskilstuna sin vision för de kommande fyra åren. Redan då konstaterade gruppledarna Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) att det med tanke på det osäkra läget i Sverige och omvärlden kommer att behövas rejält med styrka för att skapa ett stabilt styre vars grund stavas ekonomi. 

Nu har S och M presenterat sin första budget. Visionen har omsatts till verklighet: De kommande åren kommer att präglas av stora ekonomiska utmaningar slås det föga förvånande fast i den övergripande årsplanen. Utgångsläget är bistert: under nästa år ökar nettokostnaderna med 8,3 procent medan skatteintäkterna och statsbidragen endast ökar med 2,3 procent.

Det är naturligtvis inte hållbart. 

 

Men till en början dras inte svångremmen åt så mycket som den kunde. Under det kommande året dopas ekonomin genom att kommunens resultatmål tillfälligt sänks samtidigt som utdelningskravet på de kommunala bolagen höjs. M och S räknar även med ökande exploateringsvinster vid försäljning av mark och fastigheter.

Målet är att Eskilstunaborna inte ska känna av några neddragningar under 2023. 

 

Problemet är bara att det inte långsiktigt går att dopa ekonomin på det här sättet. I en lågkonjunktur går även lönsamheten i de kommunala bolagen ned. Mark, fastigheter och bolag går bara att sälja en gång. Intäkterna kommer med andra ord att sina på sikt. Då måste majoritetsföreträdarna ha sina ekonomiska prioriteringar klara. De säger sig vara beredda på att prioritera, att välja och välja bort. Men hittills ser vi inte så mycket av det. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa