Klokt att vänta med högskoleprovet

Ledare 20 augusti 2020 19:00
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Under pandemin har många behövt ta ett stort ansvar för att inte sprida smittan. För många har det också inneburit personliga förluster, såsom närståendes bortgång eller förlorad inkomst. Tillvaron har blivit svårare att förutse, och planer har behövts läggas på is. Detsamma gäller för de som i år tänkt skriva högskoleprovet.

Vårens högskoleprov ställdes in av Universitets-och högskolerådet (UHR). Risken att smittan skulle spridas i stora lässalar och under rasterna bedömdes som alldeles för stor. Och av samma orsak ställdes det planerade provet 18 oktober in. Under våren 2021 planeras i stället två provtillfällen.

 

En del riksdagspartier är kritiska mot myndighetens beslut. Moderaterna och Liberalerna har ända sedan vårstängningen varit kritiska. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ogillar också beslutet. Centerpartiet vill uttömma alla tänkbara möjligheter att genomföra provet i oktober. 

Kristina Axén Olin, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, föreslår att provet kan genomföras i mindre grupper, där de som gör det för första gången prioriteras.

I Eskilstuna har Liberalernas gruppledare Stefan Krstic i ett pressmeddelande föreslagit att högskoleproven genomförs i lokaler i kommunen, som fullmäktigesalen i stadshuset och Stiga Sports Arena.

 

Förslagen tål att tänkas på. Högskoleprovet är för många ett sätt att ta sig in på önskade utbildningar och kurser. Inte minst för de som inte kan konkurrera med inflationsuppblåsta gymnasiebetyg. För den som står utan jobb, eller är intresserad av att göra annat, kan pandemin vara ett lämpligt tillfälle att omskola sig och byta karriär.

Men politikerna bör inte rusa till att kritisera myndighetens beslut. Det är inte bra att en del människor får vänta ett halvår, eller ett år, längre på att genomföra provet. Det kan försena eventuella studier och framtida löneutveckling. Men det kan också vara nödvändigt för att minska risken för smittspridning.

 

Det uppdrag som Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning gav UHR, att ta fram fler högskoleprov så att minst tre provtillfällen per år finns tillgängliga 2021-2023, kan vara klokt. Vi vet inte hur länge pandemin håller i sig och det är bra att ha en långsiktig strategi för att i framtiden kunna genomföra högskoleprovet igen. Det kan dröja med ett färdigt vaccin, och distribution av det lär ta längre tid.

Det är rätt att skjuta upp höstens högskoleprov. Hur mycket vet vi egentligen om smittspridningen i Sverige i nuläget? Testning för corona pågår runt om i landets regioner, många genomför också antikroppstest. Men risken för nya sjukdomsutbrott kvarstår. Det finns därför skäl att agera med försiktighet.

Ämnen du kan följa