Kriminaliteten får inte bita sig fast i Strängnäs

Explosionen i Finninge ska inte ha gett upphov till några fysiska personskador. Den drabbade fastigheten bedöms ha fått ringa skador. Men skadorna som uppstår behöver inte vara materiella eller fysiska. Lika allvarligt är hur en grundtrygghet som fram till dådet varit självklar kan ha förlorats.
Explosionen i Finninge ska inte ha gett upphov till några fysiska personskador. Den drabbade fastigheten bedöms ha fått ringa skador. Men skadorna som uppstår behöver inte vara materiella eller fysiska. Lika allvarligt är hur en grundtrygghet som fram till dådet varit självklar kan ha förlorats.

Ledare 6 februari 2024 15:52
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

”Man känner att det närmar sig. Jag trodde inte det skulle hända här”. Rolf Wallinders uttalande till tidningen ringar in vad många människor känt de senaste månaderna när bomber briserat i bostadsområden runt om i landet. 

Tidigt på tisdagsmorgonen sprängs en bomb i Finninge i Strängnäs. Explosionen ska inte ha gett upphov till några fysiska personskador. Den drabbade fastigheten bedöms ha fått ringa skador.

Men skadorna som uppstår behöver inte vara materiella eller fysiska. Lika allvarligt är hur en grundtrygghet som fram till dådet varit självklar kan ha gått förlorad. Att det inte längre är självklart att känna att man kan gå och lägga sig och vakna oskadd igen. Att det inte går att känna sig säker i sitt eget hem. En känsla att vara utsatt. Att det kan hända igen. 

 

När väl denna grundtrygghet är förlorad är den svår att få tillbaka igen och det är inte bara i Strängnäs som den riskerar att urholkas. 

Bomber har briserat i många städer och bostadsområden runt om i Sverige. Områden där de boende trodde att de var säkra.

Det värsta med bomber är att deras verkan sällan kan begränsas till en lägenhet eller ett hus. Andra påverkas, hem förstörs, personer skadas. I värsta fall mister människor sina liv, som den 25-åriga nyexaminerade läraren Sara i Uppsala som i höstas avled efter att en bomb exploderat i grannens hus. 

 

I skrivande stund spekuleras det om sprängdådet, i likhet med många andra den senaste tiden, kan ha någon koppling till de pågående gängkrigen. Om det är så är ännu för tidigt att slå fast. Men det går heller inte att utesluta. 

Gängkriminaliteten finns i Strängnäs, även om den hittills inte tar sig samma uttryck som i exempelvis Eskilstuna. 

Det som särskilt utmärkt gängens verksamhet i kommunen är rekryteringen av barn och unga, vilket ledarsidan skrev om häromdagen

Unga från Strängnäs har åkt till andra städer för att utföra brott, även mycket grova våldsbrott.

Hur kan det ske i en stad där det på pappret finns många och starka skyddsfaktorer för att göra barnen extra svåra att rekrytera? Det har varken kommunen, polisen eller någon annan hittills kunnat svara på.

 

Men efter bombdådet måste alla larm hos kommunen och polisen ljuda högt. Kriminaliteten, oavsett om den är organiserad eller inte, ska inte få möjlighet att få ytterligare fäste i staden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa