Målet bör vara ett ambitiöst avtal med britterna

Ledare 9 augusti 2020 19:12
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I bakgrunden av hanteringen av coronasmittan fortsätter Brexit-förhandlingarna. Övergångsperioden enligt planen går ut 31 december i år. Men det kärvar.

Risken finns att det blir ett avtalslöst EU-utträde för britterna. Den 23 juli varnade EU:s chefsförhandlare Michel Barnier att något handelsavtal före årsskiftet är osannolikt. Om ett avtal inte slutits då, kommer all handel ske på Världshandelsorganisationens (WTO) villkor. Senare fick den europeiska nättidningen Euractiv uppgifter om att Barnier trodde att ett handelsavtal kan komma på plats i tid, om än inte lika ambitiöst.

 

En av brännpunkterna har handlat om fiskerättigheter. EU vill ha tillgång till brittiska fiskevatten. En annan har varit att handelsvaror från Storbritannien ska följa EU:s arbetsrättsliga och miljömässiga standard för att kunna säljas på den inre marknaden. Det senare är viktigt för att kunna nå utsatta miljömål, men handlar också om att hålla hälsovådliga produkter borta från europeiska konsumenter.

Den brittiska regeringen har ett stort ansvar för att säkra handel med kontinenten, bland annat är det en fråga om livsmedel- och läkemedelsförsörjning. Vid ett eventuellt avtalslöst utträde från den inre marknaden riskerar landet ha kortvarig bristvara på vissa läkemedel. Därför uppmanade brittiska myndigheter nyligen att landets läkemedelsbransch bör lagra läkemedel, utifall transportkedjan skulle brytas. Coronapandemin har dessutom lämnat många brittiska företag försvagade och oförberedda för utträdet. Den inre marknaden är betydelsefull för dem.

 

För att också EU i fortsättningen ska kunna dra nytta av det ekonomiska centrum som London utgör, behövs ett ambitiöst handelsavtal med Storbritannien.

Att Storbritannien släppt frågan om en säkerhetspakt med EU är inte bra, detta bör premiärminister Boris Johnson tänka om. Kinas ekonomiska muskler och investeringsvilja i Europas digitala och fysiska infrastruktur kan utgöra fara för säkerheten i Storbritannien och EU. Gemensamma strategier för att hantera detta behövs. 

Också Rysslandsrapporten som Storbritanniens underrättelsekommitté nyligen släppte visar på ryska intressen i landet. Att ryska oligarker, oljestater och skurkföretag tvättar sina pengar genom Londonadresser är sedan tidigare känt. Att få slut på detta ligger i båda parters intresse. 

 

Det tunna avtal som Boris Johnson nu förhandlar fram med EU riskerar skapa ett alldeles för stort avstånd mellan EU och ö-riket. Med EU-länder som undergräver demokrati- och rättsstatsprinciper, den riktning som Polen går och där Ungern gått längre, är det viktigt att demokratiska europeiska icke-medlemsländer är nära knutna till EU. Det bör också gälla det land som snart lämnar unionen.

Ämnen du kan följa