Markskandalen är Janssons fel – ingen annans

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, måste lära sig att sluta skylla ifrån sig.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, måste lära sig att sluta skylla ifrån sig.

Foto: Simon Uggla

Ledare2021-04-14 20:40
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Om Eskilstuna-Kuriren inte hade avslöjat Eskilstuna kommuns markaffär med Bockasjö, hade kommunrevisionen inte beställt en granskning av den. Det visar betydelsen av en fungerande lokalpress. 

Men det är även ett underbetyg till den kritiska granskning som bör ske inom det politiska systemet. Varför har inte oppositionen tagit upp frågan under de fyra år som gått sedan kommunstyrelsens ordförande ingick avtalet i strid med lagen och kommunens delegationsordning?

Revisionens granskning, gjord med hjälp av KPMG, bekräftar den bild som trädde fram i tidningens avslöjande

Kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S), får hård kritik. Formellt riktas inte kritiken mot honom men det är han som ska känna sig träffad, dels som den högst politiskt ansvarige, dels som den som begick fel. 

Jansson beslutade om köpeavtalet på egen hand, genom ett brådskande ordförandebeslut, vilket inte är tillåtet i detta fall. Det fanns tid att kalla in kommunstyrelsen och ärendet var av ”principiell beskaffenhet” där Jansson saknar rätt att fatta ordförandebeslut.

Han ingick därutöver ett tilläggsavtal, som innebar att kommunen ersatte Bockasjö AB fullt ut för de kostnader som företaget påstod att det hade för markåtgärder. Ursprungligt avtalade 7,5 miljoner plus blev 5,4 miljoner minus för kommunen. Detta dyra tilläggsavtal undertecknade Jansson egenmäktigt, utan stöd i något politiskt beslut.

Janssons hänvisning till brådska avfärdas alltså av kommunrevisionen, liksom hans syn på ärendets beskaffenhet i relation till lagen och till hans mandat som kommunstyrelsens ordförande.

Så här säger han till EK/ST om tilläggsavtalet:

– Jag fattar aldrig några beslut på egna premisser, det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända. Vi har fått rådet från jurister och tjänstepersoner att vi kan göra såhär, och det måste vi ju lita på.

Jaså? Nog har det hänt att den politiska majoriteten gått fram med ärenden utan beredning i förvaltningen, utan grönt ljus från kommunens jurister. Beslutet om tiggeritillstånd är ett tydligt exempel. Premisserna där var inte bara ”egna” utan även felaktiga, bland annat avseende tillståndens längd och polisens roll.

Men även om vi antar att Jansson nu syftar på just den här typen av beslut – affärsavtal med extern part – blir det väldigt märkligt. Han har inte redovisat någon dokumentation som visar vad det är för råd han har fått och av vem. Om sådan dokumentation saknas, kan Jansson påstå vad som helst.

Inte heller finns det något dokumenterat underlag för uppskattningen av de merkostnader som köparen påstod sig ha, och som kommunen valt att ersätta företaget för. Bockasjö tycks helt enkelt ha fått det som de begärt – allt beslutat i en dunkel process.

Kommunstyrelsens ordförande måste respektera lagen och den demokratiska processen. Han måste sluta slingra sig och skylla på andra, utan säga som det är: Det är uselt hanterat, det är oförenligt med lagar och regler, och det är hans fel – ingen annans.