Med EU-politik kan plasten försvinna

Ledare 14 september 2020 19:08
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Tidningen har i dagarna berättat hur några företag i Sörmland minskar mängden plast i sina affärsverksamheter. Anledningen är att många engångsartiklar av plast från och med 3 juli nästa år inte längre är lagliga.

Beslutet om förbudet togs av EU förra året. Förbudet gäller bland annat sugrör, bomullspinnar, vissa engångstallrikar, engångsbestick, snabbmatsförpackningar och engångsförpackningar. 

 

För många företag innebär förbudet att de behöver hitta andra material, som inte är miljöskadliga, för att ersätta plasten i sina produkter. I andra fall kan det vara klokt att överväga om varan alls behövs, det kan spara pengar för en del företag. Snabbmatskedjan McDonald's gör båda. På kedjans fem restauranger i Sörmland ska de sugrör som är kvar användas slut på. Sedan ska enbart sugrör av papper erbjudas. Plastförbudet lär också gälla ballongpinnar. Därför har McDonald´s valt att helt ta bort ballongerna.

Också ett gatukök i Nyköping har fasat ut de flesta engångsförpackningar av plast, och Ica Maxi i Katrineholm är också mitt uppe i omställningsarbetet. 

 

Frågan om plast är akut, därför är plastförbudet klokt. Mängden plast i världens hav är omfattande. Det är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i haven. Enligt Naturvårdsverket orsakar plastnedskräpning att mer än en miljon fåglar och hundra tusen däggdjur dör varje år världen över. Det handlar om att de fastnat i plast som de hittat och drunknar, svälter eller kvävs till döds. Ibland dör de av att de äter plasten. 

Plast kan också brytas ner till så kallade mikroplaster, vilka effekter på djur och natur det har är däremot osäkert, men har hittats i både fiskar, djur och människor.

 

Förbud och regleringar kritiseras inte sällan högljutt av näringslivets branschorganisationer och opinionsorgan. De ser hellre att omställning sker på frivillig basis. Det heter att man inte vill slå ut svenska företag. 

Men med förbud och regleringar kan nödvändiga anpassningar och nya lösningar följa, så länge lagstiftarna ger branscherna tillräckligt med tid för anpassning. Vissa lösningar som nu kan bli verklighet kanske företagen tidigare övervägt men inte kunnat genomföra. Ibland för att inte dra på sig kostnader som konkurrenterna inte skulle ha.

Exemplen från Sörmland visar att det går att ställa om från plast. Nästa fråga bör nu vara: på vilka andra sätt kan vi få ett slut på plastnedskräpningen i världens vatten?

Ämnen du kan följa