Med kunskap som skydd mot utländska hot

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Mikael Damberg (S) höll pressträff om bildandet av det nya Cybersäkerhetscentret.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och Mikael Damberg (S) höll pressträff om bildandet av det nya Cybersäkerhetscentret.

Foto: Jessica Gow/TT

Ledare2020-12-15 05:00
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Utbyte länder emellan är ofta av godo. Internationell handel och investeringar bidrar till ökat välstånd och jobbtillfällen. Det är bra att kunskap och teknik som utvecklats på en plats kan nyttjas på en annan. 

Men det finns också baksidor. Bland annat att pengar och handel kan användas som påtryckningsredskap av illasinnade och auktoritära regimer. Diktaturen Kina är ett sådant exempel. Landets företag är i praktiken statens förlängda arm och är skyldiga att lämna över information till kinesiska myndigheter. 

För att kunna granska uppköpare av säkerhetskänsliga företag och verksamheter inrättade Sverige en granskningsfunktion i höstas. Detta är bra. Svenska företag med samhällsviktiga uppgifter bör också fundera noggrant på om det är klokt att handla eller samarbeta med företag från strikt hållna diktaturer. Försiktighet bör vara ledordet. Att läsa på om utländska regimers påverkansarbete är också en bra idé.

Även i andra säkerhetsfrågor behövs kunskapslyft. Cybersäkerheten är en sådan. 

Den digitala utvecklingen förbättrar människors vardag. Nya sätt för kommunikation och datalagring gör affärer och myndighetsarbete smidigare. Men det innebär också att cyberangrepp kan göra stor skada. Känslig eller säkerhetsklassad information kan hamna i händerna på kriminella eller aggressiva stater. Också elförsörjning, internettjänster eller hälso- och sjukvård kan drabbas.

Därför är regeringens beslut att starta ett nationellt cybersäkerhetscenter i torsdags välkommet. Ansvariga för centret är Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap och Säkerhets­polisen. Och arbetet är redan igång. Myndighetssamarbetet hade innan beslutet smygstartats med ett mindre antal personer i provisoriska lokaler hos MSB. Trots det lilla försprånget lär det ta tid att bygga organisationen. Först 2023 ska det jobba ett hundratal personer i centret.

Målet för centret är att stärka Sveriges cybersäkerhet. Det ska bland annat koordinera arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp. Myndighetscentret ska också förmedla råd och stöd när det kommer till hot och sårbarheter. 

Offentlig verksamhet kan dra stor nytta av denna kunskap. Hur kan till exempel kommuner försäkra sig om att upphandlade IT-tjänster håller måttet och tål cyberangrepp? Tanken är också att näringslivet ska ta del av stödet från centret. Banker, företag och offentliga verksamheter lägger ut mycket IT på entreprenad.

Hoten mot EU och Sverige handlar om mer än militär makt. Vi bör förbereda oss därefter.