Minns de rederier och stater som går Putin tillhanda

Tankfartyg som för att bryta sanktioner pumpar över olja mellan sig ute på öppet hav. Liksom Iran har Ryssland på bland annat det sättet hållit mer av sin oljeexport igång, efter det stora anfallet mot Ukraina.

Tankfartyg som för att bryta sanktioner pumpar över olja mellan sig ute på öppet hav. Liksom Iran har Ryssland på bland annat det sättet hållit mer av sin oljeexport igång, efter det stora anfallet mot Ukraina.

Foto:

Ledare2023-08-08 16:10
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

En del av de vilsegångna, som intar ståndpunkter till skada för Ukraina och till fördel för Putinregimen, har inte resurser att göra verklig skada. Så är det med den anrika sammanslutningen Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

När Sverige och andra länder skänkte de vapen som vintern 2022 möjliggjorde att den ryska ockupationsarmén hejdades i Kievs förorter protesterade Svenska Freds mot vapenexporten. Hade länderna i väst följt Svenska Freds filosofi hade Putins hantlangare nu etablerat den nysovjetiska polisstatens makt över Ukraina. Sitt felsteg kan organisationen nu inte vifta bort med att säga sig vilja stå upp för Ukrainas rätt till fred och frihet.

Andra drar inte uppmärksamhet till sig med öppna uttalanden som passar ihop med Kremls intressen. Men de har, till skillnad från Svenska Freds, reella resurser. De har gjort, eller fortsätter att göra, affärer som ger mycket substantiella fördelar för den ryska regimens krigsfinansiering.

En av Sveriges mest kända företagsgrupper – Stena – har, avslöjas det i tidningen Affärsvärlden, gjort fartygsaffärer som får just det resultatet. Ett av Stenaföretagen, Concordia Maritime, har kunnat utnyttja det ryska intresset att kringgå sanktioner för att fördelaktigt avyttra inte mindre än tio tankfartyg. 

Med olika mellanhänder eller skalbolag i obskyra länder eller i mörklagda bolagsregister har den ryska regimen samlat ihop en hel flotta av delvis föråldrade tankfartyg, som nu seglar utan försäkringsskydd. Ofta, och med uppenbara miljörisker, pumpas oljelaster på öppet hav över till andra, sanktionsbrytande båtar.

Även om Ryssland får sämre betalt för denna olja kan de med hjälp av de ihopköpta tankfartygen hålla igång en fossilexport som svarar för en väsentlig del av finansieringen av både kriget mot Ukraina och den förtryckarapparat som håller nere nästan all opposition mot Putins krig.

Det som klargörs i Affärsvärlden måste få bli förödande för Stenaföretagens anseende i svenskt näringsliv och i samhället i övrigt. Liksom en del andra tankfartygsrederier i olika länder har Stenagruppen gjort sig en egen, kortsiktig ekonomisk förtjänst genom att bjuda ut transportkapacitet som ger ett reellt bidrag till Putinregimens krigsfinansiering. De ansvariga inom Stena har inte kunnat vara okunniga om vilken marknad de trätt in på. De har gjort verklig skada.

I Schweiz, där många ryska och andra kleptokrater fått sina orättmätigt förvärvade miljarder förvaltade, är det än värre. Frågan som nu ställts på sin spets är om de länder som tidigare fått köpa vapen eller ammunition från den statsägda schweiziska vapenindustrin ska få överlåta dem till Ukraina. Den statliga RUAG-koncernens chef, Brigitte Beck, har menat att det borde medges. För detta har hon nu fått sparken. Regeringen i Bern gömmer sig bakom neutralitetsdoktrinen, men gynnar den diktatoriska Putinregimen.

Om detta bör det, i politik, i nyhetsförmedling och i diplomati, talas ett oförbehållsamt klarspråk. I likhet med rederier som Stena gör Schweiz regering verklig skada.