Minskar ett förbud lustgasanvändandet i Eskilstuna?

Polismyndigheten har fått information om att bruket av lustgas är väldigt omfattande i vissa områden i Eskilstuna, eftersom nedskräpningen av lustgastuber är ett stort problem.

Polismyndigheten har fått information om att bruket av lustgas är väldigt omfattande i vissa områden i Eskilstuna, eftersom nedskräpningen av lustgastuber är ett stort problem.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ledare2024-05-13 18:05
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

På kommunfullmäktiges bord i veckan ligger frågan om lustgasförbud i centrala Eskilstuna. Frågan är bara hur effektivt ett sådant förbud kommer att bli. Det svarar inte kommunen på i sitt beslutsunderlag

I dag är det inte förbjudet att köpa lustgas för att berusa sig. Att använda lustgas kan därför framstå som helt ofarligt. Ett kortvarigt rus av en gas som är lätt att få tag i. 

Koncentrerad lustgas, som den man får i affären, kan dock ge både kortvariga och permanenta skador. Vid upprepad användning kan de uppstå en brist på vitamin B12 i kroppen, som exempelvis kan leda till skador på nervsystemet. Bristen kan även ge upphov till ångest, psykos, kognitiv nedsättning som liknar demens och dessutom öka risken för blodproppar i lungorna och hjärnan.

Men nu är en ny lag på gång. Tidigare i år presenterades en statlig utredning som föreslår förbud mot att sälja lustgas till personer under 18 år. Försäljning till vuxna ska endast få ske i begränsade mängder eller för användning i näringsverksamhet. Lustgas ska heller inte få säljas om det finns anledning att anta att den ska användas som berusningsmedel. Enligt regeringens tidsplan ska den nya lagen träda i kraft den 1 januari 2026.

Att försäljningen kraftigt begränsas är utmärkt. Det skickar dessutom en viktig signal om att användningen av lustgas är farlig. 

Men en majoritet av politikerna i Eskilstuna kommun vill inte vänta in den nya lagen. De vill ändra den lokala ordningsstadgan så att användning av lustgas förbjuds i centrala Eskilstuna på samma ställen som det i dag är förbjudet att förtära alkohol. 

Frågan är dock om ett kommunalt lustgasförbud kommer att göra så stor skillnad. Det ger det nuvarande beslutsunderlaget inget svar på.

Enligt en skrivelse som Polismyndigheten skickat till kommunen framgår det att poliser ”ser att ungdomar och vuxna berusar sig med lustgas på allmän plats.” Myndigheten ska också ha fått ”information om att bruket är väldigt omfattande i vissa områden då nedskräpningen av lustgastuber är ett stort problem.”

Det finns ingen anledning att ifrågasätta myndighetens uppgifter. Men de räcker inte för att med säkerhet slå fast hur utbredd användningen är eller vem användarna är. 

Det finns dock andra källor som ger en indikation. 

Samtalen till Giftinformationscentralen rörande lustgas har ökat kraftigt under de senaste åren. Allra flest frågor rör personer i åldern 20–24 år. Det vill säga personer som inte behöver sitta utomhus för att dra i sig lustgas. 

2022 började Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (Can) fråga deltagarna i sin årliga skolundersökning om bruket av lustgas. I undersökningen 2023 uppgav 5 procent av eleverna i nian och 14 procent av eleverna i gymnasiet att de någon gång använt lustgas. Det intressanta är dock att användningen bland gymnasieeleverna minskat jämfört med 2022. 

Förra året uppgav exempelvis 2 procent av de svarande i gymnasiet att de använt lustgas de senaste 30 dagarna. 2022 var det 5 procent av eleverna som svarade ja på samma fråga. Om denna trend håller i sig återstår att se. Men den visar ändå att användandet går att påverka.

Är då lustgasanvändandet ovanligt utbrett bland unga? Det beror ju naturligtvis vad man jämför med. I Cans undersökning svarar 7 procent av eleverna i nian och 15 procent på gymnasiet att de någon gång använt narkotika. Ungefär en tiondel av dem som testat narkotika som står för en större del av konsumtionen. 39 procent av niorna och 70 procent av gymnasieeleverna uppger att de har druckit alkohol det senaste året.

Så ungefär lika många har testat narkotika och betydligt fler dricker alkohol. 

Can visar i sin skolundersökning att elever som använt lustgas i högre utsträckning även har använt andra substanser som alkohol, narkotika och tobak. De har med andra ord ett särskilt stort riskbeteende. 

Det här är dock statistik på riksnivå. Den säger inte mycket om situationen i Eskilstuna. 

Hur utbredd är användningen? Är det ungdomar, unga vuxna eller vuxna som huvudsakligen använder lustgas? Hur många använder regelbundet lustgas som berusningsmedel? Går deras användande att påverka med mer information? Det är frågor som lämnas obesvarade i kommunfullmäktiges beslutsunderlag. 

Inte heller ges någon indikation på om ett förbud i en begränsad del av staden kommer att få någon effekt. Det kan ju leda till att användningen flyttar till ett andra områden utanför förbudszonen. Det ges heller inget svar på hur vanlig användningen redan är i andra områden?

En annan fråga som kommunen bör svara på är hur den kan nå fram till gruppen unga som använder flera olika sorters skadliga berusningsmedel. Unga som därmed har ett särskilt stort riskbeteende. Kommer ett förbud att bidra till att fler av dem identifieras och att deras vanor bryts?

Det finns många frågor att ställa. Men den som letar svar i kommunens beslutsunderlag blir lätt besviken.