Morgonbön i skolan är inget farligt

Ledare 26 januari 2022 17:12
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Böner till måltid och kristna barnsånger. Detta anser Flens barn-, utbildnings- och kulturförvaltning (BUK) inte hör hemma i konfessionella friskolor. 

Det handlar om en tillsynsrapport av den kristna förskolan Åliden som BUK-förvaltningen i Flen skrivit och lämnat över för beslut i nämnden. Detta berättade tidningen på onsdagen. Nämnden har ett och annat att fundera över innan den fattar beslut.

 

I rapporten drar förvaltningen slutsatsen att förskolan inte håller sin undervisning helt fri från religiösa inslag. Så kan det vara. Tjänstemännen ser kanske något som utomstående inte ser, och som inte hittat in i rapporten. Men det är svårt att förstå på vilket sätt skolan brister i detta avseende. Att skolan har som ambition att verka i kristen anda stämmer, det krävs bara att titta på skolans hemsida. Att förskolan har inskrivet i sin arbetsplan att ”varje människa är unikt skapad och älskad av Gud” kan väl inte vara en väsentlig del i förvaltningens argumentation?

Nu kan det vara så att förskolan i denna del brutit mot skollagen. I så fall får skolan anpassa sig och skriva om sin arbetsplan. Men även andra delar av förvaltningens resonemang behöver belysas. Den, likt en del andra kommunorganisationer i Sverige, har fått för sig att konfessionella friskolor inte får hålla i böner i samband med måltider eller sjunga religiösa sånger tillsammans med eleverna. Vilka sätt att uttrycka tron i skolan blir kvar i så fall?

 

Det går att göra en annan bedömning. Bland annat framgår det i propositionen till dagens skollag att fristående skolor får hålla i ”andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning” inom ramen för utbildningen. Det exemplifieras till och med. Det kan handla om tackbön före måltid eller bön vid morgonsamling, så länge det är frivilligt för eleverna att delta i aktiviteten. Svårare än så behöver det inte vara. Men det ger skäl till att förtydliga lagen, förslagsvis i linje med de ändringar som föreslås i "Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet" från 2020. 

Det ska vara möjligt för människor att uttrycka sin tro i vardagen. En gudstro är ingen hobby som människor sköter utanför skola och jobb. Det är en oskiljaktig del av vilka de är och inget att vara rädd för.

 

Däremot finns det annat som Flens barn-, utbildnings- och kulturnämnd behöver titta närmare på. Förskolan har vägrat barn till asylsökande köplats – vilket strider mot skollagen. Till SVT Sörmland har förskolans skolchef, Jan Rosman, sagt att detta nu åtgärdats. Asylsökande kan nu sätta sina barn i kö till förskolan. 

Skolan hade fått felaktiga uppgifter från kommunen att det var tillåtet. Om så är fallet, vilket barn-, utbildning- och kulturchef Lena Furen varken bekräftar eller förnekar, är det illa. Men att skolan över huvud taget velat göra det från första början visar på dåligt omdöme.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Beskedet: Paret Frodin lämnar Bettna bar och livs – söker sin efterträdare

Beskedet: Paret Frodin lämnar Bettna bar och livs – söker sin efterträdare