Oklara besked om Centerns framtid lockar inga väljare

Ledare 3 mars 2023 19:19
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Vi kan förvänta oss en renovering av Centerpartiet. Det är slutsatsen man kan dra av Dagens Nyheters intervju med partiets nya partiledare Muharrem Demirok. 

 

Men först något om inramningen av artikeln. I den utmålas Centerpartiet som ett parti skulle ha tagit till sig den ofta diskuterade underideologin "nyliberalism" och knappt ägnat det socialpolitiska området någon tanke. Det är en orättvis bild. Inget seriöst parti kan bortse från socialt arbete i kommuner eller på statsnivå i välfärdslandet Sverige.

Det nyliberala ideologin har det förstås funnits en del av i Annie Lööfs och en del andra i partitoppens ungdomsförbundsförsyndelser. Men det är knappast representativt för partiet. Nej, den skeva partibilden är ett resultat av en del andra partiers och fackanknutna organisationers idoga etikettande – bland annat är S och V skyldiga till detta.

Inte minst vill SD mer än gärna sätta bilden av ett C som lämnat landsbygden bakom sig. Men få som träffat lokala centerpartister skulle hålla med om att de skulle sakna intresse för landsbygdens verkliga problem eller det socialpolitiska arbetet.

 

Och Demirok gör klokt i att inte bekräfta föreställningen, även om han medger att bilden finns och att det finns skäl att ändra den. 

Han har också rätt att partiets socialpolitik kommit i skymundan av mycket annat. Inte minst den värderingsstrid som Annie Lööf så förståndigt utkämpat. Hennes, och partiets, motstånd till SD och V samt varje tänkbart samarbete med partierna har varit viktigt. Samtidigt har det slukat mycket av Centerpartiets medieutrymme. Detta är en hållning som Demirok håller vidhåller, men menar samtidigt att partiet måste blir bättre på att tala om välfärdens förutsättningar och svåra sociala frågor. Det är ju frågor som berör både de som lever i städer och på landsbygden.

Det låter ju inte fel. Och det finns utrymme för partiet att, som han själv föreslår, gå i en mer socialliberal riktning. Bland väljarna finns ju de som känt sig som hemma i Liberalernas socialliberala ekonomiska och sociala politik, men som inte är bekväma med partiets vägval i regeringsfrågan. 

 

Samtidigt är den nya partiledaren också luddig. I vad ligger i denna förändring? Och även om det inte är han som styr vad partiet ska tycka, det bestämmer ju medlemmarna, så borde han vara mer konkret än han är.

Muharrem Demirok anser också att partiets lösningar på väljarnas dilemman kring dyrare el, livsmedel och bränsle i valrörelsen var alldeles för invecklade. Det är en slutsats som Centerpartiet i sin eftervalsanalys också dragit. När folks situation försämras drastiskt är de i stunden sällan intresserade av detaljer. Inte heller av de konsekvenser som kanske märks först längre fram eller i några led bort. Även om de borde vara det. 

Det är rätt och riktigt att politiker ofta behöver bli bättre på att formulera och förklara raka svar på komplicerade problem. Men partiets eftervalsanalys och Demiroks slutsatser får inte leda Centerpartiet fel. Politikernas uppgift är inte att fördumma det som är krångligt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa