Putins språkrör och sabotör, på insidan av EU och Nato

Krigsherren och hans villiga språkrör. Vladimir Putin (tv), härskare i Kreml. Viktor Orbán (th), som gjort Ungern till i realiteten en enpartistat, där pressfriheten är eliminerad.

Krigsherren och hans villiga språkrör. Vladimir Putin (tv), härskare i Kreml. Viktor Orbán (th), som gjort Ungern till i realiteten en enpartistat, där pressfriheten är eliminerad.

Foto: Alexander Zemlianichenko

Ledare2022-07-28 19:35
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Vladimir Putin behöver inte tveka om var i EU och Nato han har sitt främsta språkrör – sin främsta agent för att Ukraina ska överges och lämnas i Moskvas våld.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har nu efter pandemin återupptagit sina årliga ideologiska programtal. De hålls i en stad i västra Rumänien, som han ser som en del av ett Storungern.

En stor del av detta tal, som hölls i lördags, bestod av att beskriva kriget och dess orsaker som det passar Putin, att utmåla Ryssland som väntad segrare och förespråka en fred där ryska krav blir bestämmande.

Detta är inte vårt krig, sade Orbán. Polens regering kritiserade han för dess stöd till Ukraina. Han har förut varit allierad med det härskande partiet i Polen. De har båda strävat efter att bygga auktoritära stater, med utplånad pressfrihet och nedmonterad rättsstat – men ändå ta emot stora pengar från EU.

Polackerna är som slaviskt folk för engagerade – ungrarna kan däremot, enligt Orbán, se kriget som en tvist mellan slaver som inte angår dem så mycket. Det är, enligt honom, fel att hjälpa ukrainarna med vapen de kan försvara sig med, och kriget hade inte kommit ifall Donald Trump – Orbáns gode bundsförvant – hade förblivit president.

Det rätta hade, enligt Orbán, varit att ge Putinregimen säkerhetsgarantier den krävde. Han beskrev detta som om det varit att Ukraina skulle förbli utanför Nato och inte ha vapen som kunde hota Ryssland. Han förteg de ryska kraven på att stora delar av övriga Europa, såsom Sverige och Finland, också skulle bli en oförsvarad buffertzon, och att Nato skulle dra bort sitt reella stöd för de baltiska staterna och andra tidigare östländer.

Att Donald Trump skulle ha förhindrat det som gjordes i höstas och i år för att stärka Ukrainas försvar låter, till skillnad från mycket annat i Orbáns tal, realistiskt. När Orbán påstår att ett slut på kriget inte kan väntas innan det varit presidentval i USA är det väl ett uttryck för hans hopp om att Trump själv eller någon annan ytterhögerman, med en ideologi liknande Orbáns egen, då får makten.

Inom EU och Nato är Orbán och hans regeringsparti säkerhetsrisker och ryska tillgångar. De bör behandlas därefter. Men Orbán är också förebild och ideologisk bundsförvant till andra grupper på högerkanten i Europa och hos en flygel hos republikanerna i USA.

Partier som i EU finns dels i SD:s nuvarande gruppering, dels i den SD förut var mer lierad med, har en ideologi och en syn på maktmedlens användning som liknar Orbáns. SD:s försvar för Orbán har uttryckts på partiledarnivå.

Att öppet säga det som Orbán nu sagt till stöd för Putins krav och Putins krigande är det inte så många av de högerextrema partierna som vågar. Orbán är också tydligare än andra i extremism, då han använder samma slags uttryck och tongångar om invandring som den norske massmördaren Breivik hade snappat upp till sitt ”manifest”. Orbáns flagranta antisemitism – med tal om ”Soros trupper” som kodord för judisk konspiration – är också mer än vanligt öppet uttalad.

Men Orbán är likväl en ideologisk förebild, hyllad och omsvärmad i stora delar av europeisk och amerikansk ytterhöger. Även i detta är han en kraft till Putindiktaturens fördel.