Regeringen måste infria sina löften om elstöden

Ledare 29 december 2022 18:48
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Elstödet är inte regeringens bästa gren hittills. Nio dagar före valet lovade Tidöpartierna (M, KD, L och SD) att det skulle finnas ett högkostnadsskydd på plats den 1 november. Det löftet fick man backa ifrån redan innan statsminister Ulf Kristersson läst upp sin regeringsförklaring.

 

Det förslag som sedan presenterades blev en besvikelse för många – inte minst då det bara omfattade elområde tre och fyra. Det vill säga den södra halvan av Sverige. I slutet av november meddelade regeringen att stödet till hushållen skulle börja betalas ut under februari – om inget oförutsett inträffade som skulle rasera planen.

Innan jul kom så nästa bakslag när regeringen meddelade att förslaget om elstöd till företag behövde göras om eftersom det bröt mot EU:s statsstödsregler. Svenska kraftnät fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag med deadline senast 4 januari 2023. När företagen kan få ta del av ett eventuellt stöd är därför fortfarande oklart. 

Regeringen har också gått vidare med ett annat förslag om ett stöd till elintensiva företag, som omfattar hela landet. En ansökan om statsstödsgodkännande har skickats till EU-kommissionen. 

 

Hittills har regeringen alltså lovat runt och hållit tunt. Tanken går osökt sagan om Mäster skräddare. Alltså historien om den lille mannen som gick till Mäster skräddare med ett tyg och blev utlovad en rock. Men när rocken skulle hämtas fick han höra att det inte ”bidde” någon rock. Efter flera turer ”bidde” det, beroende på version av sagan, bara en tummetott eller ingenting kvar av tyget. 

Nu ska vi inte räkna ut elstödet. Det lär införas även om det dröjer och bli betydligt bättre än en tummetott – även om det inte blir en hel rock. 

Men för företag som kämpar med stora likviditetsproblem just nu är det knappast en tröst. 

 

Det inser regeringen också. Därför slänger man nu ut en livlina i form av en möjlighet för företagare att skjuta upp skatten. 

Regeringens proposition ska först godkännas av riksdagen. Det lär den göra. Förslaget är inte dåligt även om det i grunden inte löser problemen. Det kan dock ge ett andrum för företag, som inte kommer att klara sig utan ett elstöd.

Vid det här laget finns det inte mycket kvar av regeringens förtroendekapital rörande elstödet. Om resten ska räddas behöver regeringen hålla sina löften och se till att stödet betalas ut. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa