Regeringens otaktiska känga mot S

Det regeringen nu gör, att med hjälp av utredningar, ge ett tjuvnyp till Socialdemokraterna är inte särskilt smart.
Det regeringen nu gör, att med hjälp av utredningar, ge ett tjuvnyp till Socialdemokraterna är inte särskilt smart.

Ledare 20 juni 2023 18:53
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Hur finansierar partierna sin verksamhet och ska de behöva tala om var de får sina pengar ifrån? 

En av de största intäktskällorna för de flesta riksdagspartierna är det statliga partistödet. Privata donationer är en relativt liten källa med undantag för tre partier. 2021 stod de för 21 procent av SD:s intäkter, 14 procent av MP:s och 10 procent av V:s intäkter.

S sticker ut som det parti som redovisar störst andel av intäkterna från försäljning och lotterier. Hela 45 procent av partiets inkomster kom därifrån 2021. Men även andra partier (M, L, C, MP och V) får pengar från lotterier och försäljning – även om det handlar om betydligt mindre summor.

Nu vill regeringen skärpa regelverket eller helt förbjuda de partipolitiska lotterierna. Samtidigt tillsätts även en parlamentarisk kommitté med uppdraget att utreda förstärkt insyn i finansiering av partierna. 

Problemet med dessa utredningar är dock att de delvis syftar till att ge en känga till S i form av minskade inkomster.

 

Ordföranden för riksdagens näringsutskott Tobias Andersson (SD) kommenterade i våras förslaget att utreda lotterierna: ”vi måste dra åt den pengakran som finansierar socialdemokratin, eftersom de har riggat hela systemet.” 

Andersson syftar på de undantag från kreditförbud, bonusbegränsning och spelskatt som de så kallade allmännyttiga lotterierna har. Det finns goda skäl att utreda ifall det exempelvis ska gå att spela på kredit. Den typen av reglering lockar till sig spelmissbrukare. Men då bör utredningen omfatta alla allmännyttiga lotterier och inte bara de partipolitiska. Bingolotto och Postkodlotteriet är i detta hänseende lika skadliga som Socialdemokraternas Kombilotteriet.

 

Även i den parlamentariska kommitténs uppdrag finns det en uppenbar pik till S. Kommittén ska utreda ifall det ska införas ”särskilda krav på transparens respektive samtycke från enskilda medlemmar” när exempelvis fackförbund ska ge pengar till partier. 

Syftet med detta förslag är att komma åt det stöd som går från LO-förbunden till S.

Att det ska bli transparent vem eller vilka det är som skänker pengar till ett parti borde vara en självklarhet. Det finns också mycket goda skäl för enskilda fackförbund att fråga sina medlemmar hur deras medlemsavgifter ska användas. I synnerhet då en majoritet av LO:s medlemmar inte längre röstar på S och endast en av tjugo svenskar väljer att skänka pengar till ett politiskt parti. 

Men det är långt ifrån lika självklart att det ska finnas ett krav på en ideell förening att fråga medlemmarna. Snarare brukar den typen av problem lösa sig själva genom att medlemmarna lämnar.

 

Det ska finnas hårda regler som tvingar partierna att redovisa var de får sina pengar ifrån. Men att som regeringen nu gör, med hjälp av utredningar, ge ett tjuvnyp till S är inte smart. Det leder till en ökad konfliktnivå mellan regering och opposition i en tid när de i stället borde ägna sig åt att få fram så bra sakpolitik som möjligt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa