Regionstyrets fakta visar inte hela verkligheten

Den fakta som regionstyret nyligen presenterade i en debattartikel är visserligen korrekt, men perspektivet är så smalt att den verklighetsbild de målar upp är ofullständig.

Den fakta som regionstyret nyligen presenterade i en debattartikel är visserligen korrekt, men perspektivet är så smalt att den verklighetsbild de målar upp är ofullständig.

Foto: Montage

Ledare2024-05-01 18:26
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Den styrande minoriteten i regionen (M, VFP, C, KD) framför gemensamt i en debattartikel (27/4) åsikten att de som kritiserar styret inte har koll på fakta. De har därför fattat pennan för att delge artikelns läsare ”lite klargöranden.” 

Syftet är att få dem som kritiserar styret – bland andra den här ledarsidan – att rätta sig i ledet och anamma styrets syn på saken. 

Det är bara det att styrande minoriteten enbart ser en mycket begränsad del av verkligheten, eftersom de har satt på sig ett par extra stora skygglappar.

Det finns en engelsk term för det de gör ”cherry picking”. Det handlar om att man enbart lyfter fram den fakta som talar för den egna saken. De klargöranden som regionstyret presenterar är således korrekta, men perspektivet är så smalt att deras verklighetsbild är ofullständig. 

Mest utrymme i debattartikeln får regionens ekonomiska situation. Läsarna serveras följande fakta: ”Den styrande koalitionen tog ansvar och visade redan i budget för 2023 att man tar regionens ekonomiska utmaningar på allvar.” Därefter följer en rad punkter med exempel på vad styret gjort för att sanera ekonomin. 

Men man nämner inte med ett ord att Region Sörmland har stora och eftersatta strukturproblem. Det grundläggande problemet är att regionens kostym är för stor. Att dra åt svångremmen genom att exempelvis lägga ett sparbeting på 500 miljoner kronor drar visserligen in byxorna i midjan så det gör ont i regionkroppen, men resten av tyget fladdrar ändå i vinden. 

Det andra klargörandet handlar om varslet av 700 anställda. Att varsla personer är precis som styret poängterar inte detsamma som att ge dem sparken. Målet de sätter upp att ”de flesta neddragningarna av personal ska ske med naturliga avgångar, pensioner och vakanser som inte tillsätts,” är görligt.

Men styret nämner samtidigt inte med ett enda ord vilka effekter detta får i kombination med besluten att dra ned på hyrpersonal till ett absolut minimum och införa anställningsstopp inom hela organisationen. 

En kvalificerad gissning är att det inte kommer att gå så bra. Det är bara att jämföra vilka effekter som Vårdförbundets blockad har fått för verksamheten. När den ordinarie personalen inte får arbeta övertid och timvikarier inte kan anställas är regionen inte säker på att man ens kan klara den akuta vården i alla lägen. 

Till sist tar man upp vårdcentralen i Gallerian i Eskilstuna, som fick stänga på grund av för få patienter. 

Inom primärvården får patienterna själva välja vilken vårdcentral man vill lista sig på. En grundläggande tanke med detta system är att vårdcentraler som patienterna ratar ska stängas – på så sätt ska vårdens kvalitet förbättras. 

Men att patienterna skulle välja bort en av regionens egna vårdcentraler verkar man inte ens ha övervägt som en möjlighet. Så regionens tjänstemän tecknade ett hyreskontrakt som kostar närmare fem miljoner kronor årligen fram till 2039 då avtalet löper ut. Nu står lokalerna tomma.

Men styret nämner över huvud taget inte kostnaden för lokalen i sin artikel. De konstaterar dock att regionen utreder om andra verksamheter kan ta över lokalerna. 

Regionstyrets klargörandet ger deras önskade bild av verkligheten. Invånarna och väljarna i Sörmland gör därför bäst i att söka sin fakta bland flera olika källor.