Resenärerna förtjänar tåg som går i tid

I december kom 57 procent av tågen fram i tid på sträckan Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala.

I december kom 57 procent av tågen fram i tid på sträckan Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala.

Foto: Magnus Grimstedt

Ledare2024-02-14 18:46
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Luttrade tågpendlare riskerar dagligen att bli försenade. Enligt Trafikverkets statistik räknas ett tåg som punktligt när det ”nått sin slutstation senast fem minuter och 59 sekunder efter tidtabellen”. 

Systemet som kallas Rätt Tid + 5 minuter (RT+5) används även av Mälardalstrafik som poängterar att inställda tåg inte finns med i underlaget. Förra året var 87 procent av tågen på samtliga sträckor punktliga enligt RT+5. Det är ungefär samma punktlighet som under 2022, trots att flera avgångar ställdes in under 2023 för att öka punktligheten och minska antalet inställda avgångar.

Det låter kanske inte så illa för en hårt prövad resenär, men studerar man i stället enskilda sträckor och månader blir bilden en annan. Sämst punktlighet under året uppmättes i december på sträckan Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala. 57 procent av tågen kom fram i tid enligt RT+5. 

Om man dessutom skulle räkna in alla tåg som var mellan en och sex minuter försenade, eller alla resenärer som blivit försenade på grund av inställda tåg, skulle punktligheten bli ännu sämre. 

MTR Mälartågen är dock långt ifrån det enda tågbolaget som resenärerna inte kan lita på. 

I ett mejl riktat till samtliga resenärer bad nyligen SJ:s vd Monica Lingegård om ursäkt: ”Jag vill börja med att säga att alla ni kunder och hela svenska folket förtjänar något bättre, helt enkelt en järnväg som man kan lita på”, skriver hon. 

Till P1 Morgon (9/2) sade Lingegård att SJ ”har ställt in alldeles för mycket tåg. Det har varit en extrem vinter.”

Vad som är en extrem vinter i Skandinavien kan diskuteras. Många skulle snarare kalla årets vinter normal.

Men de tåg som köpts in har dock inte klarat de många gånger snabba väderväxlingarna mellan minus- och plusgrader de senaste månaderna. Verkstadsefterfrågan hos SJ har ökat med 1 000 procent. Det är deras verkstäder inte bemannade för. Tågen får stå i kö i väntan på reparationer och underhåll. SJ har därför meddelat att man kör med reducerad trafik fram till mars. 

Monica Lingegård medger att det inte bara handlar om trasiga tåg. SJ hade kunnat planera trafiken bättre. 

Företaget hade också, enligt Lingegård, kunnat varit bättre på att informera resenärerna om förseningar och inställda tåg. 

Det har hon rätt i. 

Det är även en lärdom som Mälartåg och dess tågoperatör MTR borde dra. Tåg som ställs in med kort varsel, och skral information till kunderna när tågen är försenade, vittnar inte direkt om omtanke om kunderna. 

Klart är att varken resenärerna, Mälartåg eller MTR är särskilt nöjda med tågtrafiken. 

I oktober framkom det att Mälartåg börjat förbereda för att kunna avbryta avtalet med MTR i förtid. MTR verkar nu vara inne på samma spår

Att inte denna nyhet fått resenärerna att samfällt ropa hurra beror på att det inte nödvändigtvis blir så mycket bättre med en ny operatör. Missnöjet med SJ, som företrädde MTR som tågoperatör, var också stort. 

Resenärerna förtjänar dock tåg som kommer fram i tid. Om inte det sker kommer fler att välja andra transportsätt eller avstå från att pendla helt och hållet. Det har samhället inte råd med. Tågen behöver därför gå som tåget igen.