Skaffa jobbrutiner för att slippa trängas på kontoret

Ledare 24 februari 2021 05:00
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Under pandemin kan det vara farligt att samla många människor på en och samma plats. Verksamheter har därför behövt ställa om. 

Förenings- och gudstjänstliv har kraftigt begränsats. Universitet och gymnasier har gått över till fjärrstudier. Stora delar av högstadiet likaså, även om det nu sker med större inslag av närundervisning. Att unga och barn allteftersom smittan sjunker undan får vara mer i skolan är bra. De mår bäst och lär sig mest av att vara i klassrummet. 

Många arbetsgivare gör också sin del. Arbetsplatser anpassas och möbleras om för att underlätta för anställda att hålla avstånd. Generösa och flexibla arbetstider erbjuds så att personalen kan undvika rusningstider.

 

Allra helst ska de som kan jobba hemifrån göra det. Det minskar antalet människor på arbetsplatsen och i kollektivtrafiken. Men för att folk ska kunna distansjobba måste deras chefer tillåta det. Och så är inte alltid fallet.

Det kunde SVT Nyheter berätta i tisdags. Sju fackförbund inom tjänstemannasektorn fick svara på frågor om vad arbetsgivare tillåter när det gäller hemarbete. Samtliga förbund uppger att deras medlemmar vill och anser sig kunna jobba hemifrån – men får inte för arbetsgivaren.

Två enkäter beställda av Akavia (tidigare Jusek och Civilekonomerna), genomförda av Novus, visar liknande resultat. Andelen akademiker och tjänstemän som ofta eller nästan alltid jobbar hemifrån har ökat från 42 procent i höstas till 56 procent i februari. Det är bra att så många jobbar hemifrån, men det är fortfarande fler som skulle kunna göra det.

 

Den som arbetar med säkerhetsklassad information eller särskilt känsliga uppgifter kan behöva vara på plats på jobbet. Därför är det inte alltid lämpligt med hemarbete. Men även i sådana fall bör chefer, tillsammans med medarbetare, se över vilka delar av jobbet som kan skötas på distans. Går det att planera arbetsveckan så att anställda inte behöver åka in varje dag och vecka?

Saknar personal eller arbetsgivare nödvändig digital och teknisk kompetens för att underlätta hemmajobb? Skaffa det.

 

Att gå över till mer hemarbete kan innebära en del utmaningar. Nyanställda kan ha det svårt att lära känna sin nya jobbroll och kollegor. Vissa människor kan må dåligt av att jobba hemifrån under långa perioder. Andra tycker det är svårt att få ro hemma. Chefer kan i sådana situationer erbjuda stödsamtal hos företagshälsovården. I en del fall kan det vara hälsofrämjande att anställda som vantrivs med hemmajobb kan komma in till arbetsplatsen då och då.

Men det är inte detta som det är frågan om. Alla ska göra sin del för att stoppa smittan. Det är ett ansvar som arbetsgivare inte får krypa undan.

Kommentera
Ämnen du kan följa