Skyddsnät ska vårdas, inte misstänkliggöras

Ledare 16 augusti 2021 20:30
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Har bedrägerier mot Försäkringskassan blivit fler och större de senaste åren? Troligen inte. Snarare har kassan ryckt upp sig avsevärt, i att utreda, och i att återkräva det felaktigt utbetalda.

Följden är den som framgick i måndagens tidning. Även i Sörmland avslöjas mer bedrägerier och andra fel. Jämfört med tidigare år är kraven på återbetalning större, mer än 40 miljoner under 2020. Hittills i år mer än 30 miljoner.

Förbättringen borde ha kommit tidigare. Kassans vilja och förmåga till kontroll har tidigare sviktat. Som i all pengahantering behövs både enkla kontrollrutiner och revision. Att göra rätt ska vara lätt. Då undviks onödiga fel. Men den som fifflar ska löpa en ordentlig upptäcktsrisk. 

 

Om detta är debatten ofta slängig och slarvig, och det viftas med högst osäkra uppskattningar av totalbeloppen. Fel som avslöjas bör även ses i förhållande till de miljarder som går genom Försäkringskassan.

De olika förmånerna är olika känsliga eller säkra för fel eller bedrägerier. Av belopp som återkrävs handlar en stor del om ett litet antal ärenden, där bedrägerier och otillräcklig kontroll vållat åratal av felbetalningar. Till de mer sårbara systemen hör bostadstillägg för pensionärer, sjukersättning vid förtidspension och personlig assistans för svårt funktionshindrade.

De är också socialt mycket viktiga. Många enskilda människor är starkt beroende av dessa delar i det sociala skyddsnätet. Det är inte i deras intresse att kontrollen är svag eller missriktat hänsynsfull.

 

Bostadstillägget uppmärksammas sällan. Det händer att det mer eller mindre avsiktligt förbigås när det påstås att äldre med svag ekonomi har det illa ställt. Men detta tillägg är, vid sidan av garantipensionen, ett mycket viktigt och kraftfullt medel för att förhindra ekonomisk misär bland äldre. För att det ska fungera behövs uppgiftsskyldighet om boendekostnad, förmögenhet och eventuella samboförhållanden. Det är när det brister där som en del stora återkravs- eller bedrägeriärenden uppstår.

Inom assistansersättning för funktionshindrade har bristande kontroll möjliggjort en del systematiska bedrägerier. Redovisningskrav om löner med mera har skärpts och underlättat avslöjanden som nu gjorts. Men det måste vara allvarligt fel på mer än ett sätt när oegentligheter för mångmiljonbelopp har kunnat pågå i många år.

 

Assistansen är en av de mest värdefulla förbättringarna. När den infördes på 90-talet blev den en stor lättnad för funktionshindrade och deras anhöriga. Kostnaderna för reformen har till stor del ersatt andra, mycket tunga kostnader som skulle ha uppkommit i institutionsvård.

Verksamhetens grund är medicinsk. Ersättningen kan inte börja betalas utan läkarbedömning. Att simulera sig fram genom många år borde ha varit omöjligt.

Det skulle av många skäl vara naturligt att den som behöver så omfattande stöd också får fortlöpande och regelbunden uppföljning av läkare. Då kan också bedömas om funktionshindret förvärrats – eller om stödbehovet i en del fall minskat, eller upphört.

Inte bara hos Försäkringskassan, utan också inom läkarkåren, behövs eftertanke och självrannsakan – efter avslöjandena om grova bedrägerier mot en viktig social verksamhet. 

Kommentera
Läs mer!

Eva Axelsson: Om spermierna hanteras enligt "man tager vad man haver" är vi tillbaka på ruta ett

Om spermierna hanteras enligt "man tager vad man haver" är vi tillbaka på ruta ett

Fortsatt satsning på sjuksköterska för hemlösa – regionen skjuter till 900 000

Fortsatt satsning på sjuksköterska för hemlösa – regionen skjuter till 900 000
Visa fler
Ämnen du kan följa