Snusförbud i skolan – ett steg i rätt riktning

Fler unga snusar och använder lustgas. Över tid har dock rökningen minskat.

Fler unga snusar och använder lustgas. Över tid har dock rökningen minskat.

Foto: Annika Byrde, Leif R Jansson/TT, Julia Koch

Ledare2024-03-30 05:04
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Det fanns en tid då det fanns en rökruta på högstadieskolornas skolgårdar. I dag är de sedan länge ett minne blott. Att en grupp 13-åringar skulle stå och röka cigaretter på en av skolan utpekad plats ter sig numera som en absurd tanke. Det i en tid då det är förbjudet att röka på skolgårdar och i skolbyggnader.

Bättre kunskaper, förbud och attitydförändringar har med tiden fått effekt. Även om de inte lett till helt rökfria generationer. Fortfarande röker en del unga människor. Även om de numera smyger med det på skolan. 

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) nationella skolundersökning 2023 uppgav 9 procent av eleverna i årskurs nio och 21 procent av eleverna i gymnasiets andra år att de röker dagligen, nästan dagligen eller sporadiskt.

Alltför många kan man tycka, men över tid har rökningen ändå minskat samtidigt som antalet unga snusare ökat. I CAN:s undersökning uppgav 14 procent av eleverna i årskurs nio och 26 procent av eleverna i gymnasiets andra år att de snusar dagligen, nästan dagligen eller sporadiskt. Ökningen är särskilt stark bland flickorna. 

Det här är inte de enda vanorna som förändrats bland unga. Rusmedel som lustgas har blivit vanligare. Lustgas kan både ge upphov till syrebrist och vid upprepad användning nervskador.

Från politikens sida finns det ett blocköverskridande stöd för att barn ska erbjudas en tryggare uppväxt fri från bruk av nikotin, alkohol eller lustgas. I juli 2022 tillsatte S-regeringen därför en utredning med syfte att åstadkomma detta. I veckan överlämnades betänkandet till socialminister Jakob Forssmed (KD).

I betänkandet lämnas en rad förslag. För många för att kunna redogöras i denna text. Men några av de viktigaste är ett förslag att det i lag ska bli förbjudet att sälja lustgas till någon under 18 år. Utredningen föreslår också att lustgas endast ska få säljas i begränsade mängder till privatpersoner, och aldrig om det finns anledning att tro att den ska användas som berusningsmedel.

Ett lagstadgat förbud är efterlängtat av många – inte minst av flera kommuner, som Nyköping. Kommunen har redan infört ett eget lustgasförbud i tre områden med hjälp av den lokala ordningsstadgan – något som även Eskilstuna förbereder sig för att göra.

Utredningen föreslår även att bestämmelser om en rök-, tobaks- och nikotinfri skoltid ska införas. Elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt motsvarande skolformer ska inte få röka, vejpa eller snusa under den tid då undervisning pågår i skolan. Det är inte bara i skolan det ska vara förbjudet utan även “i det närområde kring skolan som skolpersonal kan ha uppsikt över samt på skolutflykter och skolresor.” Ansvaret för att upprätthålla förbudet föreslås den som är huvudman för skolan ha.

Från vuxenvärlden kommer förbudet i skolan troligen inte att leda till särskilt många protester. Inte heller bland barnen i förskoleklasserna. Men på gymnasieskolan där exempelvis drygt var fjärde elev snusar kommer förslaget inte att landa i lika god jord. Den som är beroende av snus kommer vilja fortsätta att använda det – även under skoltid. 

Det är naturligtvis inte samma sak som att de också ska få det. Bättre kunskaper, förbud och attitydförändringar får som sagt med tiden effekt.

Bestämmelser om en rök-, tobaks- och nikotinfri skoltid kommer inte att få alla elever att sluta röka eller snusa. I synnerhet inte om lärarna, som i praktiken lär få ansvaret att upprätthålla förbudet, tycker att de har viktigare saker att göra.

Men över tid kan ändå användningen minska – och det är mycket värt för att minska risken för livslånga beroenden.