Sverige och EU får inte ge efter för Kina

Huaweis Nordenchef Kenneth Fredriksen upprepar den kinesiska ambassadens talepunkter och propaganda.
Huaweis Nordenchef Kenneth Fredriksen upprepar den kinesiska ambassadens talepunkter och propaganda.

Ledare 4 november 2020 05:00
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Många länder har det senaste året satt stopp för det Kinaägda telekombolaget Huawei. Inom EU har land efter land, däribland Sverige, på goda grunder, valt att utesluta företaget från att bygga ut sina 5G-nät. 

Kinesisk lag dikterar att kinesiska företag, organisationer och medborgare ska stödja och assistera Kina med underrättelsearbete. I svenska Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens yttrande till Post- och telestyrelsen (PTS) framgår att Kina bedriver cyberspionage och teknikstöld i syfte att främja sitt ekonomiska och militära inflytande. 

 

De svenska myndigheternas bedömning är att den kommunistiska diktaturen kan utöva påtryckning på Huawei, och vara behjälplig i Kinas underrättelseverksamhet i vårt land. Huawei utgör därför en säkerhetsrisk för Sverige.

Att utesluta Huaweis, och andra kinesiska företag, från säkerhetspolitiskt känsliga marknader är därför klokt. Men det kommer också till ett pris.

 

Kinas propagandamaskineri är igångrullat. Pekings linje är att Huaweis behandlas orättvist och att varken Kina eller företaget utgör en säkerhetsrisk för Sverige. Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Post- och Telekomstyrelsen anklagas för att sakna "faktagrund" och "bevis" för sina bedömningar och beslut.

När Huawei:s Nordenchef Kenneth Fredriksen försvarade företaget i DN (22/10) var talepunkterna i stort sätt samma som går att hitta på Kinaambassadens hemsida (20/10). Peking har inflytande på Huawei också i Norden.

 

Men det förekommer också förtäckta hot i Kinakommunikationen. Från det kinesiska utrikesdepartementet sades det strax efter beslutet att Sverige borde ”rätta sitt misstag för att undvika negativa följder för samarbetet mellan Kina och Sverige samt för svenska företag som verkar i Kina”.

Samma linje höll Kinaambassadören i Stockholm på en presskonferens nyligen. Han sa att svenska företag som finns på den kinesiska marknaden, däribland telekombolaget Ericsson, kan räkna med konsekvenser. Vilka dessa konsekvenser är förtydligade han inte.

 

Sverige är inte ensamt i att bli utsatt för kinesiska påtryckningar. I ett brev till EU-kommissionens ordförande Margrethe Vestager anklagar Huawei Polen och Rumänien för att diskriminera företaget på grund av sitt ”geografiska ursprung”. Likt många andra EU-länder är Polen och Rumänien mitt uppe i processen att få på plats de nya EU-regler som bland annat styr upphandling och uppköp av säkerhetspolitiskt känslig infrastruktur, exempelvis utbyggnad av 5G-nätet. 

I tidningen Politico (2/11) avfärdar en talesperson för EU-kommissionen anklagelserna och menar att EU-reglerna inte tillåter utestängning av företag på annan grund än nationell säkerhet.

 

De EU-länder som nu utsätts för Kinas propagandamaskineri och hot får inte ge vika. Kina ska inte diktera villkoren för Sveriges eller EU:s samlade säkerhetspolitik.

Ämnen du kan följa