Ungdomsförbund är till för unga, inte för giftsäljare

Ledare 14 augusti 2022 09:05
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Ekonomiskt värdefulla gåvor från sådana som vill påverka åsikter och beslut – där bör varningsklockor ringa. Inte bara för aktiva i partier och ungdomsförbund. Det är samma sak i många yrken och i företag och organisationer. Brottsbalkens straffbud om mutbrott finns inte utan orsak.

Men långt innan det straffbara är det viktigt att vårda sin integritet, att inte ta emot belöningar för att ha en viss åsikt eller för att vilja fatta ett visst beslut. Bjudresor är en riskabel sak. Lobbyister kan vinka med sådana. Men de kan vålla att mottagaren gör sig omöjlig i både förtroendeuppdrag och jobb.

 

Tobakskoncernen Philip Morris har en rejäl budget för opinionsbildning och påverkan på både journalistik och politik. De erbjöd ett antal "borgerliga" ungdomsförbund att resa till Schweiz, med boende på fint hotell, fin förtäring och "studiebesök". Värdet kan knappast ha varit under 10 000 kronor. De flesta hade vett att tacka nej, även om personer inom M:s, SD:s och C:s ungdomsorganisationer tidigare deltagit i Philip Morris arrangemang där företaget verkat för ändringar i svenska lagar.

Någon från en moderat studentsammanslutning – okänt vem – tog dock emot gåvan. Det gjorde dessvärre även ordföranden i Centerns Ungdomsförbund (CUF), Réka Tolnai. Det var ohjälpligt omdömeslöst, och följderna lär bli därefter. Men det var knappast en förmån avsedd att tubba henne att byta åsikt. Det ser mer ut som belöning för att hon redan verkade för intressen som passar Philip Morris och andra giftsäljare.

Nuvarande ordförande i CUF har uttalat sig för alkohol i matbutiker och drickande i kollektivtrafik och parker, och för laglig narkotikaförsäljning. Hon är en tillgång för Philip Morris då bolaget vill ha fritt fram för tillsatser i de cigarettliknande patroner där kemikalier förångas med ström från ett batteri. 

 

Men tobaksbolaget är omåttligt mycket mer klandervärt än det ungdomsförbund som genom oförstånd råkat illa ut. Philip Morris har sålt lungcancer och hjärtinfarkter i årtionden och gör det än. Men det har blivit svårare att få människor att göra sig nikotinberoende med cigarretter. Det satsas då i stället på nikotinpåsar. De sägs vara snus, fast tobaken är bytt mot någon annan mjuk massa, som preparerats med det giftiga, starkt vanebildande nikotinet.

För att utveckla den affären lade Philip Morris i maj ett 160-miljardersbud på Swedish Match, hela 40 procent ovanför dåvarande börskurs. Affärsidén är att såväl nikotinpåsarna som patronerna för inandning av ångor är sätt att få nya konsumenter starkt nikotinberoende. I patronerna kan både nikotin och cannabisknark eller liknande syntetiska ämnen tillföras.

Men både EU-bestämmelser och en del svenska regler är i vägen för Philip Morris. Det är därför de vill påverka politiken. Det är därför de har pengar till bjudresor av ett slag som ingen bör ta emot.

 

Ungdomsförbund i alla partier bör ta varning, och tänka på den viktiga uppgift de har. De ska vara vägar för unga som med arbete, kunskap och samhällsansvar vill lyfta sig själva och hela samhället till större uppgifter och bättre liv. Detta är något helt annat än att agera stödtrupp för flummande, fylla och pengaflöden till giftsäljare.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Kommunens mångmiljonsatsning – här vill de bygga nytt boende ✓227 miljoner ✓Dissar fem andra platser

Kommunens mångmiljonsatsning – här vill de bygga nytt boende ✓227 miljoner ✓Dissar fem andra platser

Emma Wange: Stanna hemma om du är sjuk – än är pandemin inte över

Stanna hemma om du är sjuk – än är pandemin inte över
Visa fler
Ämnen du kan följa